Grad Mostar i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresovane osobe nastanjene na području grada Mostara da se prijave za učešće u programu podrške preduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja. Kroz Inkubator, YEP i Grad Mostar učesnicima osiguravaju podršku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registraciji i razvoju biznisa. Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje biznise predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu biće ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to identificira potreba. Prijave za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja je moguće predati do 08.02.2018. godine u prostorijama Centra za usluge građana Grada Mostara, ulica Adema Buća 19, 88104 Mostar sa naznakom „za Službu za privredu/gospodarstvo“ Detaljnije informacije o načinu i uslovima prijave su dostupne u nastavku ovog javnog poziva.

Na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Vijeće ministara BiH danas je usvojilo Prijedlog strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine (2018 – 2021), čime se stvaraju se uvjeti da domaći poljoprivredni proizvođači, putem projekata, dobiju milionska sredstva iz fondova Evropske unije. Strateški plan će osigurati široki okvir koji će voditi postepenom usklađivanju poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH s najboljim praksama Evropske unije.

"Dug je put, ali smo usvajanjem ovog dokumenta učinili velike korake. Vjerujem da je ovo nagovještaj boljih dana za poljoprivredu. Strateški plan ruralnog razvoja će značajnim dijelom poslužiti za privlačenje sredstava iz pretpristupnih fondova", poručio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović nakon sjednice dodajući da je riječ o dokumentu koji je rađen uz punu podršku međunarodnih organizacija i međunarodnih stručnjaka.

U Beogradu je 14.12.2017. godine održan Info dan sa temom: Interakcija javnog i privatnog sektora kroz razvojna partnerstva u BFC SEE općinama i gradovima.

Događaj su zajednički organizirali GIZ ORF MMS i NALED kao BFC SEE Regionalni tehnički sekretarijat.

Info dan je namijenjen općinama i gradovima iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije, koji su nosioci BFC SEE certifikata, kako bi im se predstavio novi mehanizam BFC SEE mreže.

Projekat Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID-a) u saradnji sa INTERA Tehnološkim Parkom u Mostaru Vas ovim putem poziva na oficijalnu prezentaciju novog programa pod nazivom “Razvoj radne snage i veći pristup tržištima” (eng. Workforce and Higher Access to Markets Activity – WHAM).

 Prezentacija će se održati 14 decembra, 2017 godine (četvrtak) u 12:00 sati u prostorijama INTERA Tehnološkog Parka (Adresa: Bišće Polje bb, 88 000 Mostar).

O okviru realizacije projekta ''Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom - Developpp.de program'' u Beogradu je 24. i 25.10.2017. godine održana radionica za DeveloPPP eksperte. 

Radi se o projektu kojeg finansijski podržava GIZ u sklopu podrške BFC SEE procesu certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Osnovna namjera projekta je razvijanje partnerstava sa privatnim sektorom u općinama i gradovima u regiji koji su nosioci prestižnog BFC SEE certifikata.

Na području koje pokriva BFC Mreža Federacije BiH ukupno je 11 certificiranih općina i gradova na čijem području bi se mogla razviti navedena partnerstva sa potencijalnim investitorima.

Partners and projects

       
     
 
       

Actualities

Newsletter Signup

Name:
Email:

Free info phone number

 080 02 22 33
 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.