Održan sastanak Tehničkih sekretarijata BFC SEE Mreže u Beogradu

U Beogradu je protekle sedmice organiziran još jedan skup Tehničkih sekretarijata Regionalne BFC SEE Mreže.

REDAH je kao tehnički sekretarijat za Federaciju BiH učestvovao na ovom višednevnom sastanku.

Ovom prilikom je organizirana radionica za Tehničke sekretarijate vezano za prezentaciju usvojene nove edicije BFC SEE standarda te e-platforme koja će ubuduće biti korištena u toku procesa evaluacije općina i gradova. Nova verzija standarda u odnosu na prethodnu sadrži neke nove kriterije koji su formirani na temelju povratnih informacija sa terena dobijenih u kontaktu sa svim stranama u procesu. Ovo će u kombinaciji sa korištenjem elektronske platforme doprinijeti daljem unapređenju procesa i kvalitetu samog standarda.

Takođe, od strane GIZ- je prezentiran prijedlog novog projekta koji se odnosi na razvoj novih BFC SEE usluga prema certificiranim općinama i gradovima pod nazivom ''Partneri za rast lokalne ekonomije: Razvijanje partnerstava sa privatnim sektorom u BFC SEE gradovima i općinama''. Projekat traje 18 mjeseci i započinje sa implementacijom u narednom mjesecu. Za implementaciju projekta će biti zaduženi Tehnički sekretarijati u svim nacionalnim mrežama na čelu sa Regionalnim tehničkim sekretarijatom NALED-om.

Partners and projects

       
     
 
       

Actualities

Newsletter Signup

Name:
Email:

Free info phone number

 080 02 22 33
 e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.