BFC MREŽA FEDERACIJE BiH ZA POVOLJNO POSLOVNO OKRUŽENJE
OBJAVLJUJE

JAVNI POZIV
jedinicama lokalne samouprave iz Federacije BiH za učešće u regionalnom programu
Certifikacija općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi
- BFC SEE -

Program Certifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi / Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Program je namijenjen općinama i gradovima koji imaju odgovarajuće kapacitete i strateški su opredijeljeni da unaprijede poslovni ambijent, privuku investicije i podstaknu razvoj lokalne ekonomije.

„Podrška konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini "je program koji finansira Evropska unija, a implementira EBRD kroz " Small Business Support (SBS) Program”.Program će podržati više od 130 malih i srednjih preduzeća (MSP)u Bosni i Hercegovini, kroz savjetodavne projekte oslanjajući se na stručnost međunarodnih i domaćih konsultanata. Osim toga, program će širiti najbolje prakse kroz događaje i aktivnosti na podizanju svijesti kako je to definisano u Aktu o malim i srednjim preduzećima, u kombinaciji sa obukama za lokalne konsultante, preduzetnike i menadžere.

1. SVRHA JAVNOG POZIVA

 

Regionalna razvojna agencija REDAH je u saradnji sa općinom Neum i Gradom Mostarom pokrenula postupak izrade Mreže projekata iz područja energetske efikasnosti/učinkovitosti i obnovljivih izvora energije (EE-RES-NET) u sklopu projekta CB-GREEN; prekogranično-zeleno, obnovljivo i energetski efikasno/učinkovito umrežavanje.

Cilj izrade EE-RES-NET mreže je povećati broj i kvalitetu projekata iz područja energetike koje će jedinice lokalne i regionalne samouprave te ustanove u njihovom vlasništvu kroz partnerski pristup kandidirati na otvorene pozive europskih i nacionalnih izvora financiranja u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Program certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruže­njem je instrument koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu investicionih potencijala, infrastrukture, usluga i informacija koje nude potencijalnim investitorima i po­stojećoj privredi/gospodarstvu. Certifikat o povoljnom poslovnom okruženju predstavlja svojevrsnu garanciju investitorima da određena lo­kalna samouprava pruža visok nivo usluga kompanijama u sve tri faze značajne za razvoj biznisa:

1.Tenderski broj: 2/16

2.Procedura: Natjecateljsko pregovaračka procedura

3.Program:  IPA Component II CBC CRO-BIH

4.Ugovaratelj: JP ''Vjetrenica – Popovo polje'', don Ivana Musića bb, 88730 Ravno, Bosna i Hercegovina. 

Partneri i projekti

       
     
 
       

Prijava za newsletter

Ime:
Email:

Besplatni info telefon

 080 02 22 33
 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.