NATJEČAJ za izbor i imenovanje Izvršnog direktora Udruženja za ekonomski razvoj „REDAH“

Na osnovu Članaka  23. i 27. Statuta Udruženja za ekonomski razvoj REDAH i odluke Upravnog odbora udruženja donesene sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine, Upravni odbor Udruženja raspisuje:

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje Izvršnog direktora

Udruženja za ekonomski razvoj „REDAH“

 

REDAH je regionalno, nevladino, neprofitno i neovisno Udruženje osnovano od strane regionalnih subjekata ekonomskog razvoja u cilju promicanja, koordiniranja, planiranja i provođenja razvojnih aktivnosti u regiji Hercegovina, čiji se rad temelji na partnerstvu privatnog i javnog, te nevladinog sektora.

Opis poslova Izvršnog direktora:

Izvršni direktor predlaže  program rada Upravnom Odboru i provodi ga; predlaže plan prihoda i rashoda Upravnom odboru; podnosi redovite izvješća o radu i financijski izvještaj Upravnom odboru a po okončanju pojedinih projekata; stara se o zakonitom raspolaganju imovinom i sredstvima Udruženja; upravlja radom Udruženja između sjednica Upravnog odbora i o tome podnosi izvješća Upravnom odboru; angažira suradnike na određeno ili neodređeno vrijeme, sa prethodno danom dozvolom Upravnog odbora, a u skladu s politikom i pravilima koje je usvojio Upravni odbor; zaključuje ugovore o angažiranju po projektima; organizira proces rada i projektne timove; vrši raspored poslova među zaposlenim i volonterima; izvršava ostale dužnosti po nalozima  Upravnog odbora.

Kandidat za Izvršnog direktora treba ispunjavati sljedeće uvjete:

-        Državljanstvo BiH;

-        Sveučilišna diploma, VII. stupanja stručne spreme iz oblasti ekonomije, prava ili neko drugo odgovarajuće fakultetsko obrazovanje;

-        Minimalno 4 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, od toga 3 na rukovodećim poslovima;

-        Da nije kažnjavana ili da se ne vodi kazneni postupak;

-        Posjedovanje vozačke dozvole „B“ kategorije i spremnost na putovanja.

-        Dobro poznavanje rada na računaru;

Potrebno iskustvo i vještine:

-        Iskustvo u upravljanju financijama, s posebnim naglaskom na projektno financiranje;

-        Poznavanje aktivnosti lokalnog i regionalnog razvoja;

-        Iskustvo u upravljanju projektima (dizajn, procjena, implementacija, praćenje, monitoring, evaluacija);

-        Poznavanje vrste i procedura za apliciranje na fondove EU-a i ostale fondove;

-        Izvrsno poznavanje engleskog jezika (što će biti testirano usmenim i pismenim putem);

-        Sposobnosti lobiranja, namicanja sredstava i izgradnje partnerskih odnosa sa lokalnim, regionalnim  i međunarodnim partnerima;

-        Sposobnost rada u međunarodnom okruženju;

-        Posjedovanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti, te sposobnosti javnog nastupanja;

Potrebni dokumenti:

-        Popratno pismo;

-        Životopis (CV) na hrvatskom ili bosanskom ili srpskom i na engleskom jeziku;

-        Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci (kopija);

-        Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (kopija diplome);

-        Uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci (ovjerena kopija ili original);

-        Dokaz o radnom iskustvu na navedenim poslovima (kopije potvrda ili izjava prethodnih poslodavaca);

-        Reference kojima se dokazuju potrebno iskustvo i vještine (kopije)

 

Prijave dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH, Bulevar narodne revolucije br. 15, 88 000 Mostar,

najkasnije do 17. studenog 2017. godine do 16 sati,

uz naznaku «Prijava na natječaj za radno mjesto izvršnog direktora REDAH-a».

 

U popratnom pismu navesti i podatke o ranijim neposrednim nadređenim od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatima.

Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor biti će kontaktirani radi obavljanja razgovora.

Molimo Vas da ne tražite dodatne informacije vezano za natječaj, jer se na iste neće odgovarati.

Partneri i projekti

       
     
 
       

Prijava za newsletter

Ime:
Email:

Besplatni info telefon

 080 02 22 33
 e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.