AcoRD održao Konferenciju o ruralnom razvoju

ACoRD - Savez za zajednički ruralni razvoj je projekat koji finansira Evropska unija u okviru “Programa za podršku civilnom društvu 2012”. Projekat provodi ACED - Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u saradnji sa domaćim partnerskim organizacijama Asocijacijom za  ekonomski razvoj  Hercegovine REDAH, Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD - Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj. Projekat je podržan od strane švedske organizacije WE EFFECT.


 

Jedna od prvih ativnosti projekta je Konferencija o ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini koja je održana 28. maja 2013. godine u Sarajevu, u hotelu Hollywood. Organizovanje konferencije Ruralni razvoj u BiH pomogli su HMRR – Hrvatska mreža za ruralni razvoj i PREPARE – Partnership for Rural Europe.

Učesnici Konferencije imali su priliku da se upoznaju sa očekivanjima i ciljevima projekta ACoRD, kao i trenutnim stanjem i perspektivama u oblasti ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini, te primjerima iz prakse zemalja u regionu. Konferencija je okupila sve vodeće aktere u polju ruralnog razvoja iz vladinog i nevladinog sektora Bosne i Hercegovine, kao i goste iz regiona.

Projektom ACoRD nastojaće se poboljšati građanski aktivizam, i to kroz veće učešće i zastupljenost ruralnog stanovništva u društvenim i političkim inicijativama, a samim tim i uticaj civilnog društva na vladajuće strukture, socijalna pitanja i politike u sektoru ruralnog razvoja.

Projekt ACoRD ima za cilj da:

a) podrži osnivanje Mreže za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini kao strateškog i snažnog partnerstva između ključnih aktera u ruralnom razvoju u zemlji;

b) ojača kapacitete organizacija civilnog društva koje će biti članice Mreže za ruralni razvoj i

c) uključi nevladin sektor u izradi i promovisanju mehanizama za veće učešće građana u procesu reforme i harmonizacije javnog sektora i propisa, a u skladu sa relevantnom politikom EU u oblasti ruralnog razvoja.

Drugog dana održan je radni sastanak sa gostima iz regiona i predstavnicima FMPV i Moftera, gdje se detaljno prezentirao plan rada i diskutovalo o sljedećim aktivnostima.

acord 2acord 1

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.