Radionica za Sektor voćarstva i vinogradarstva

Radionica za Sektor voćarstva i vinogradarstva održana je 6.6.2013. u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu (CRRP) – REDAH, Buna bb, Mostar, u organizaciji Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo kao nosioca izrade pripreme Strategije razvoja poljoprivrednog sektora FBiH za period 2014-2018.

Trenutno je završena analiza stanja po radnim grupama što će poslužiti kao osnova za analizu snaga, slabosti Sektora, kao i mogućnosti i prijetnji za razvoj Sektora što je preduslov definisanja specifiènih ciljeva, mjera, aktivnosti i programa, koje je potrebno provesti kako bi se Sektor ubrzano razvijao, a kvalitet života u ruralnim područjima bio unapređen. Identifikacija pravaca razvoja Sektora je već je urađena na pet radionica (Vitez, Mostar, Orašje, Tuzla, Sarajevo).

Na radionici su voditelji Radne grupe, članovi tima za izradu Strategije, sa predstavnicima svih zainteresovanih strana, u formi interaktivne diskusije, uradili SWOT analizu sektora i dali svoje viđenje snaga, slabosti, prilika i  prijetnji u sektoru. Posebno bitno je bilo definisanje smjernica za izradu Strategije (Sektor voćarstva i vinogradarstva - ciljevi, mjere i aktivnosti).

 

radionica strategija razvoja poljoprivrede 1Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO