BFC SEE: Obuka kandidata za BFC SEE verifikatore

U Beogradu je 13.06.2024. godine  održana jednodnevna regionalna obuka kandidata za BFC SEE verifikatore. Obuku je organizovao Regionalni tehnički sekretarijat (NALED) u saradnji sa Tehničkim sekretarijatima regiona, akreditovanih za provođenje programa BFC SEE sertifikacije lokalnih samouprava.

 

Na osnovu kriterija za izbor verifikatora, izvršen je pregled i ocjena pristiglih prijava kandidata. Nakon održane obuke biće upriličeno testiranje kandidata.

 

BFC SEE verifikator je licencirani stručnjak, kojeg angažuje Tehnički sekretarijat, koji daje stručnu procjenu stepena ispunjenosti kriterijuma certifikacije od strane lokalne samouprave, kao i da verifikuje sve raspoložive nalaze koji će odrediti da li je općina ili grad ispunila uslove za sticanje BFC SEE certifikata. Izvještaj verifikatora se upućuje na Regionalni savjet, koji odlučuje  da opština/grad stiče status lokalne samouprave sa povoljnim poslovnim okruženjem prema, BFC SEE standardu.

 

BFC SEE program certifikacije predstavlja jedinstvenu inicijativu u regionu jugoistočne Evrope, koja utiče na kreiranje brže i efikasnije administracije, koja treba da otkloni prepreke za ubrzani razvoj privrede, omogući bolje investicione rezultate, kreiranje novih radnih mjesta i opštu modernizaciju društva. Od 2012. godine u BFC SEE programu je učestvovalo više od 100 lokalnih samouprava iz regiona jugoistočne Evrope od kojih je 64 ispunilo uslove da se, kao nosilac BFC SEE certifikata, nađe u grupi gradova i opština sa najvećim investicionim potencijalom.

 

20240618 10535520240618 105446


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.