Bosna i Hercegovina

◦    Bosna i Hercegovina

-    Adresar institucija u BiH
-    Ministarstvo vanjskih poslova BiH
-    Ministarstvo vanjske politike i ekonomskih odnosa BiH
-    Ministarstvo civilinih poslova BiH
-    Ministarstvo financija i trezora BiH
-    Vanjskotrgovinska komora BiH
-    Agencija za promociju stranih ulaganja – FIPA
-    Agencija za garanciju investicija
-    Institut za intelektualno vlasništvo BiH
-    Vijeće ministara BiH

◦    Federacija BiH:

-    Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta
-    Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
-    Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša
-    Federalno ministarstvo trgovine
-    Privredna/Gospodarska komora FBiH
-    Porezna uprava
-    Agencija za privatizaciju FBiH
-    Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
-    Burza Federacije BIH
-    Vlada Federacija BiH
-    Federalni zavod za zapošljavanje

◦    Republika Srpska:

-    Ministarstvo privrede, energetike i razvoja
-    Ministarstvo finansija
-    Poreska uprava
-    Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju Republike Srpske - Registar postupaka i odobrenja
-    Privredna komora
-    Vlada RS
-    RARS

◦    Ostalo:

-    Nevladine organizacije u BiH
-    ACIPS
-    Udruženje mikrofinancijskih organizacija
-    Biznis.ba
-    Ekapija.ba
-    LESPNET – Udruženje poslovnih savjetnika u BiH
-    Poslovna škola-Ekonomski fakultet Sarajevo
-    Regionalni centar za okoliš/životnu sredinu za Srednju i Istočnu Evropu (REC)
-    REVICON d.o.o. Sarajevo
-    Centralna banka BiH
-    Foreign Investors Concil
-    WEBSEFF


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.