CREDO Hercegovina

Na temelju iskustva iz 2003, ured Sida-e u BiH je razvio model rada s regionalnim razvojnim agencijama (RRA) kako bi unaprijedili razvoj MSP-a i rast privatnog sektora u BiH. Krajnji cilj je stvaranje radnih mjesta u privatnom sektoru i izgradnja kapaciteta pružatelja usluga i nositelja razvoja u BiH kao način borbe protiv visoke stope nezaposlenosti, kao vodećeg uzroka materijalnog siromaštva, što je u skladu s BiH Strategijom.

U tom je kontekstu Sida financirala projekt Konkurentnog regionalnog ekonomskog razvitka u sjeveroistočnoj BiH koji provodi Udruženje za ekonomski razvitak NERDA. Projekt nudi sveobuhvatan paket potpore kroz metodologiju integriranog ekonomskog razvoja koji obuhvaća tri glavne komponente za uspjeh gospodarskog razvoja: javni sektor, privatni sektor i tržište rada.

Vezani za dobra iskustva iz ovog projekta, Sida je odlučila proširit ovu metodologiju na druge regije u BiH, te je nakon sveobuhvatne analize izabrala Hercegovinu i Regionalnu razvojnu agenciju za Hercegovinu REDAH kao odgovarajućeg partnera, te je odobrila projekt Konkurentnog regionalnog ekonomskog razvitka Hercegovine (CREDO Hercegovina). Ukupna vrijednost projekta je 20 M SEK (≈4.000.000,00 KM), a trajanje projekta je 3+1 godinu.

Opći cilj ovog projekta je povećanje konkurentnosti i rast malih i srednjih poduzeća u odabranim sektorima u regiji Hercegovine.

CREDO Hercegovina projekt planira pomoći stvaranju najmanje 50 novih radnih mjesta te formalizirati i / ili podržati najmanje 150 radnih mjesta u poduzećima i sektorima uključenim u intervencije CREDO Hercegovina. Osim toga, planira se da najmanje 6 općina uvede ili unaprijedi alate gospodarskog razvitka kako bi se uspješnije upravljalo lokalnim gospodarskim razvitkom.

Specifični ciljevi projekta:
o    Poboljšati sposobnosti malih i srednjih poduzeća za rast. REDAH će, na temelju početne analize izabrati najmanje 3 ključna sektora, te prema analizi sektora koje će se razraditi, podržati najmanje 150 poduzeća u cilju povećanja njihove sposobnosti za rast.
o    Poboljšati lokalno poslovno okruženje putem potpore lokalnim vlastima. Poslovno okruženje će se poboljšati kroz usklađenu potporu za 23 općine iz hercegovačke regije, razvojni fond za poboljšanje lokalnog poslovnog okruženja kao i kroz razvitak i unapređenje alata za lokalni razvitak.
o    Poboljšati kapacitete REDAH-a za intervencije usmjerene na povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, sektora i lokalne vlasti, provođenjem metodologije integriranog ekonomskog razvoja.

Očekivani rezultati

Očekuje se da će se do kraja provedbe projekta postići četiri rezultata koji će dovesti do postizanja postavljenih ciljeva. Ovi rezultati su sljedeći:
1.    Kroz CREDO projekt pomognuto do 80 poduzeća – Podrška poduzećima će se ostvariti kroz različite instrumente u okviru ovog projekta, gdje će 40 poduzeća imati koristi od razvojnog fonda i do 20 poduzeća će biti obrazovano kroz program obuke za MSP menadžere / vlasnike i najmanje 20 tvrtki će sudjelovati u Sektorskim odborima.
2.    Najmanje tri (3) ključna sektora sustavno pomognuta kroz aktivnosti Regionalnih sektorskih odbora –Ovim projektom je planirano  podržati MSP-ove iz ovih sektora, a podrška će kombinirati različite aktivnosti kao što su: rad regionalnog odbora, studijska putovanja, forumi, analize
3.    Povećan kapacitet lokalnih vlasti za unapređenje poslovnog okruženja na lokalnoj razini. U tom smislu, ovaj projekt će kombinirati različite mjere u cilju poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnoj i regionalnoj razini. Te mjere će uključivati: Razvojni fond, obuku, sudjelovanje u radu regionalnih odbora, upravljanje regionalnim info centrom.
4.    Poboljšanje kapaciteta REDAH s ciljem povećanja konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, sektora i lokalne samouprave provedbom metodologije  integriranog ekonomskog razvoja.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO