Danas započela dvodnevna radionica o pripremi i pisanju projekata na pozive Evropske Unije

REDAH u okviru svoje Praktične škole regionalnog razvoja nastavlja sa edukativnim aktivnostima vezanim za unapređenje kapaciteta i znanja u Hercegovini kako bi se što bolje iskoristili pred-pristupni fondovi Evropske Unije. Tako je danas započela dvodnevna radionica o pripremi i pisanju projekata na pozive Evropske Unije. Radionica se održava u prostorijama REDAH-ovog Centra za ruralni razvitak i poljoprivredu na Buni kod Mostara.

Cilj radionice je da učesnici usvoje znanja o EU procedurama i procesu izrade projektnih aplikacija, sa naglaskom na praktični rad u izradi projektnih dokumenata. Na ovoj dvodnevnoj radionici će biti obrađene teme koje se odnose na pripremu i pisanje projekata te proces apliciranja na pozive Evropske Unije.

euradionca3
euradionica4


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.