Energetika

Hercegovina spada u vrh regija u BiH, a koliko nam je poznato i u vrh regija u okviru EU, po instaliranim vrlo snažnim energetskim izvorima pa i energetskim potencijalom koji još nije kao takav iskorišten. Postojeća snaga energetskog sustava je u proizvodnji hidroelektrične energije, sa velikim iskustvom i tradicijom, zatim u dokazanom menadžmentu i zadovoljavajućom elektroenergetskom infrastrukturom. Hidroelektrična energija je obnovljiv resurs i čist način proizvodnje električne energije. Kao potvrda snage elektroenergetskog sustava u Hercegovini je činjenica da se dio električne energije i izvozi. Mogućnosti ovog sektora su velike i uz ispunjavanje određenih preduvjeta može snažno sudjelovati u strateškom gospodarskom razvoju regije. Među najveće mogućnosti možemo ubrojiti povećanje izvoza električne energije, zatim razvijati i graditi nove alternativne izvore energije koristeći vjetar i sunce, što bi moglo snažno doprinijeti razvitku MSP-a u regiji. Naravno da treba maksimizirati komparativne prednosti regije u energetskom smislu u odnosu na uže i šire okruženje.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.