Četvrti sastanak GFRAS –Global forum for rural advisory services, Berlin 2013

Od 21.9. do 27.9.2013. u Berlinu se održao četvrti godišnji sastanak Globalnog foruma za ruralno savjetodavstvo, kome je prisustvovalo 150 učesnika iz preko 80  zemalja sa svih kontinenata.

Predstavnik Redah-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu je bio u delegaciji BiH, koja je prisustvovala u  organizaciji njemačke razvojne agencije GiZ, zajedno sa predstavnikom savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i švicarskog Caritasa.

 

Tema sastanka bila je „Uloga privatnog sektora i proizvođačkih organizacija u ruralnom savjetodavnim uslugama“, a ciljevi sastanka bili su bolje razumijevanje te uloge,kao i jačanje mreža ruralnih savjetodavnih službi u mobiliziranju ljudskih i financijskih resursa, te planiranje i implementacija  umrežavanja.

Godišnji sastanak GFRAS sačinjavale su plenarne sjednice, rad u grupama, kao i terenske radionice na kojima se prezentiralo i diskutiralo o primjerima dobre prakse,kao i o problematici u ruralnom savjetodavstu.

Tijekom sastanka osnovan je EUFRAS – Evropski forum ruralnog savjetodavstva, gdje je Bosna i Hercegovina u funkciji zemlje posmatrača.

Više informacija o GFRAS-u i  ovogodišnjem sastanku se može pronaći na  http://www.g-fras.org/en/

berlin
berlin3
berlin4
berlin5
berlin6

Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.