EURELSMED u suradnji s razvojnim agencijama NERDA, RARS, RDA NW, REDAH, REZ i SERDA pokrenuo sustav vaučera za MSP

 

Zahvaljujući vaučeru, mala i srednja poduzeća ostvaruju lakši pristup kvalitetnim   konsultantskim uslugama i obuci te dobivaju mogućnost da postanu konkurentnija.

Sustav vaučera je program podrške za MSP čiji je cilj poboljšanje konkurentnosti i omogućavanje rasta i razvoja kompanija.

Sustav vaučera će doprinijeti jačanju i poboljšanju kvaliteta usluga poslovne podrške u Bosni i Hercegovini.

Vrijednost vaučera je stimulativno sredstvo za povećanje potražnje za konsultantskim i uslugama obuke time što se pomoću vaučera subvencionira značajan dio troškova za ove usluge.

 

Vaučeri su dostupni širom BiH za MSP registrirana u

- proizvodnom sektoru

- prerađivačkom sektoru

- građevinskom sektoru

- sektoru usluga

Naglasak je stavljen na osiguravanje izuzetno kvalitetnih konsultanata i trenera koji će pružati usluge poslovne podrške. Svi konsultanti i treneri su prošli posebnu obuku, gdje su u okviru posebnih vaučer programa morali biti pojedinačno akreditirani za pružanje usluga poslovne podrške.

MSP ili menadžer MSP akreditiranog konsultanta ili trenera može odabrati sa liste onih koji su završili obuku i prošli akreditaciju iz programa i teme za koje je potrebna podrška.

Liste raspoloživih konsultanata i trenera objavljene su na web stranicama agencija koje su administratori sustava vaučera (NERDA, RARS, RDA NW, REDAH, REZ i SERDA)

Više informacija kao i aplikacijske obrasce možete dobiti u aktualnostima (www.ric.redah.ba) kao i u uredima REDAH-a.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.