Instalirano 5 agrometeoroloških stanica u Ljubuškom

U Ljubuškom je 28.12.2022. godine instalirano 5 agrometeoroloških stanica na 5 različitih lokacija na teritoriji Grada, kako bi se u skladu sa agroekološkim uslovima različitih dijelova Grada mogli pratiti različiti parametri bitni za praćenje stanja i na osnovu toga donosile preporuke za različite agronomske aktivnosti i intervencija na poljoprivrednim površinama. Instaliranje stanica je dio projekta „Digitalizacija općinskog upravljanja zemljištem“. Cilj projekta je uvođenje digitalizacije poljoprivrednog zemljišta na području Grada Ljubuškog. Osim meteo stanica, Grad Ljubuški je dobio IT opremu i softver Agrolife koji , zajedno sa meteo stanicama čini cjelinu.

Stanice su opremljene senzorom za mjerenje brzine i smjera vjetra; senzorom  za mjerenje vlažnosti lista; senzorom za mjerenje količine padavina; senzorom za mjerenje solarne radijacije; temperatura zemljišta; 2x higroclip (temperatura vazduha i vlažnost vazduha). Stanice imaju prognoze modele za 21 poljoprivrednu kulturu.  Prateći softver „AGROlife“ meteo stanica pruža mogućnost prikazivanja, obrade i analize prikupljenih podataka sa meteo stanice, sa ciljem predviđanja oboljenja, pojave štetočina i planiranja radova (sjetva, zaštita biljaka, žetva/berba, ishrana biljaka, pristupačnost terenu, obrada tla). U sklopu softvera postoji i modul za globalnu vremenska meteorološku prognozu, sa prikazom do 7 dana unaprijed, sa parametrima temperature vazduha, vjerovatnoćom padavina, brzine i smjera vjetra, relativne vlažnosti vazduha, vazdušnog pritiska, sunčevog zračenja.

Softver sadrži i API (Application Programming Interface) interfejs sa standardnim RESTful servisima za povezivanje sa drugim softverima tako da se i u njima mogu prikazati meteo stanice. Podaci sa meteo stanica biće uvezani sa AgroLIFE platformom koja je instalirana u lokalnoj samoupravi.

Pristup softveru i svim podacima će besplatno biti omogućen zakupcima poljoprivrednog zemljišta, ali i svim zainteresovanim poljoprivrednicima. Projektom je planirana obuka o korištenju softvera kako osoblja u Gradu Ljubuškom, tako i zakupaca zemljišta i svih zainteresovanih poljoprivrednika.

Pripremna aktivnost za instaliranje meteo stanica je bila analiza podataka i terenske posjete, sagledavanja pristupačnosti terena, bezbjednosti, te je pozicioniranje meteo stanica izvedeno po kriteriju da se cijela teritorija grada Ljubuškog obuhvati sa umreženim meteo podacima.

Lokacije na kojima su postavljene stanice su:

  1. Plantaža rasadnik vinograd ,
  2. Maslinjak Murić,
  3. Vinogradi Nuić,
  4. Šipovača ,
  5. Maslinjak Kravica .

Realizacijom ovog projekta se omogućuje sakupljanje i evidentiranje velikog broja informacija na jednom mjestu, sa veoma jednostavnim procesom korištenja te baze podataka. Sve informacije se skupljaju , bilježe i čuvaju u realnom vremenu sto omogućava njihovi dnevno korištenje sa stanovišta pojedinog aktera, ali prava vrijednost tolikog broja informacije u njihovoj naknadnoj obradi za potrebe različitih naučno istraživačkih radova. Ti naučno istraživački radovi koriste dvije grupe podataka:

  1. Prvu grupu podatka sačinjavaju podaci sakupljeni sa meteoroloških stanica (u zavisnosti od vrste senzora to su npr. temperatura i vlaga zraka, temperatura i vlaga zemljišta, količine padavina, insolacija, vjetar itd.)-
  2. Drugu skupinu podataka sačinjavaju informacije koje unose poljoprivredni proizvođači koji se bave biljnom proizvodnjom. Tu postoji ogroman broj informacija : broj i površina parcela, vrste i sorte po parcelama, vrsta mehanizacije i radnih operacija, vrsta i količina pojedinih poljoprivrednih inputa, utrošak radne snage, itd. Tome treba dodati da su tu i ekonomski pokazatelji za većinu tih informacija tako da se mogu dobiti podaci o ekonomskim analizama (troškovi, prihodi, dobit,..) po parceli, vrsti, sorti, JLS, podsektoru itd.

Regionalni projekat “Digitalizacija općinskog upravljanja zemljištem“ sprovode GIZ i kompanija Telegroup, u partnerstvu sa Mrežom za povoljno poslovno okruženje koju predstavljaju NALED, REDAH, Privredna komora Republike Srpske i Privredna komora Crne Gore, u okviru programa develoPPP njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta je unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava u oblasti digitalnog upravljanja zemljištem i to kroz:

  • unapređenje transparentnosti u procesu digitalnog upravljanja zemljištem
  • modernizaciju usluga koje pružaju lokalne samouprave
  • regionalnu razmjenu iskustava u ovoj oblasti.

20221228 120346 IMG 1491 IMG 9def2e8f24d78d192b38350cc5b2bc9c V IMG 14e4a5ffdb7de88ca64c486fe88e58f6 V IMG 1786811acfdeef30719d04cd420e3e9f V IMG d950edfbf53515a7abb571015b635d0a V IMG e9d87b3bef32b3a61548cc3a7e1ad38b V


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.