IPA Jadranski program

Program u osnovi obuhvata jadranski priobalni pojas Hercegovine, ali će njime biti obuhvaćena i čitava teritorija BiH kako bi se apsorbirala izdvojena sredstva. Program ima za cilj pružanje pomoći različitim kategorijama stanovništva kako bi u što većoj mjeri dostigli životni standard EU. Opći ciljevi su unapređenje društvenog i privrednog razvoja i suradnja među jadranskim zemljama.

Program je podijeljen u četiri prioriteta:

1.    Ekonomska, socijalna i institucionalna suradnja
2.    Prirodni, kulturni resursi i prevencija rizika
3.    Pristupnost i mreže
4.    Tehnička pomoć

Ukupan proračun programa je 290 milijuna €.

Download: IPA Jadranski program

Više informacija na : http://www.adriaticipacbc.org/


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO