Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija

 

U srijedu 18.04.2012. godine, u prostorijama Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu , na Buni, održano je predavanje za veterinarske inspektore sa područja Hercegovine, na temu :“Obuka veterinarskih inspektora o uzorkovanju meda“. Predavač je bio dr Jan Rosmus, State Veterinary Institute Prague.

Ova aktivnost dio je projekta:“Jačanje kapaciteta veterinarskih laboratorija u svrhu implementacije Nacionalnog programa za praćenja rezidua (NPPR) u skladu sa standardima EU”

 

USAID/Sida FARMA projekat i Češka razvojna agencija (CzDA) u periodu od 10.-20. aprila ove godine izvršiće obuku veterinarskih inspektora u našoj zemlji i procjenu stanja u veterinarskim laboratorijama u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Brčko Distriktu BiH. Ove aktivnosti realizuju se u okviru Nacionalnog programa za praćenje rezidua (NPPR).

Prvi korak projekta je da izvrši procjenu interesa, kapaciteta i potreba za obukom laboratorijskog osoblja od kojih se očekuje da vrše testiranje rezidua kao dio NPPR, u skladu sa zahtjevima i standardima EU. Ovu procjenu će vršiti stručnjaci iz Češke, projekta FARMA i Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine.

Nacionalni program za praćenje rezidua ima za cilj da ukloni ograničenja za izvoz proizvoda animalnog porijekla (mliječni proizvodi, med) u EU, kroz unapređenje kapaciteta laboratorija i inspekcijskih službi u Bosni i Hercegovini.

vet lab2

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.