Javni poziv za financiranje projekata mladih do 35 godina

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je, u saradnji sa Republičkom agencijom za mala i srednja preduzeća republike Srpske, domaćin Globalne sedmice preduzetništva koja se održava u periodu od 15 – 21. novembra 2010. godine.

Globalna sedmica preduzetništva predstavlja inicijativu koja treba da inspiriše mlade ljude da prihvate inovacije, maštovitost i kreativnost, da pretvore svoje ideje u stvarnost.

Globalna sedmica preduzetništva ima za cilj da:

Inspiriše – Što više mladih ljudi do 30 godina starosti upoznati sa pojmom preduzimljivog ponašanja,

Poveže – Povezati mlade ljude zanemarujući državne granice u globalnom naporu da se pronađu nove ideje,

Savjetuje – Pridobiti aktivne i inspirativne preduzetnike širom svijeta da obučavaju i savjetuju sljedeću generaciju preduzimljivih talenata kako bi ostvarili svoje preduzetničke snove,

Angažuje – Informisati lidere i kreatore politike da je preduzetništvo ključ nacionalnog ekonomskog uspjeha.

 

Globalna sedmica preduzetništva u 2009. godini je realizovana u 88 zemalja svijeta, učešće je uzelo 18.277 parnterskih organizacija, realizovano je 32.861 aktivnosti u kojima je učestvovalo 7.585.769 mladih ljudi.

Ovo je jedinstvena prilika da, na globalnom nivou, i Vi predstavite svoje aktivnosti koje se odnose na preduzetništvo mladih i da putem mreže partnerskih organizacija Globalne sedmice preduzetništva povežete sa organizacijama širom svijeta.

Pored promocije organizacija i aktivnosti na globalnom nivou, Agencija, kao domaćin, će obezbijediti promociju svih aktivnosti i na lokalnom nivou putem javnih RTV servisa i štampanih medija.

Više o Globalnoj sedmici preduzetništva možete pogledati na www.unleashingideas.org

Pozivamo Vas da se uključite u mrežu partnerskih organizacija, a za sve detalje u vezi prijave kontaktirajte nas na telefon broj  036/449128 , e-mail adresu: [email protected]

 

PROJEKTI

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će u cilju promocije Globalne sedmice preduzetništva realizovati sljedeće projekte:

 

1. OSTVARI SVOJU IDEJU

 

„Ostvari svoju ideju“ je takmičenje za najbolju poslovnu ideju u okviru „Globalne sedmice preduzetništva“. Cilj projekta potaknuti mlade osobe na samozapošljavanje zasnovano na kreativnosti mladih. Učesnici takmičenja trebaju dostaviti kratak opis svoje poslovne ideje, kao i poslovni plan. Poslovni plan treba da sadrži sljedeće:

- Naziv i sažetak poslovne ideje

- Opis posla, proizvoda ili usluge

- Analiza tržišta i marketinška strategija (SWOT analiza, izrada marketing plana)

- Menadžment i operativne procedure

- Potrebna finansijska sredstva za realizaciju poslovne ideje

- Termin-plan realizacije poslovne ideje

 

2. NAJBOLJI KRATKI FILM O PREDUZETNIŠTVU – „PREDUZETNIK, TO SAM JA“

Drugi projekat, u okviru Globalne sedmice preduzetništva, je takmičenje za najbolji kratki film o preduzetništvu. Takmičenje je otvoreno za sve mlade osobe koje na ovaj način žele da izraze svoje viđenje preduzetništva.

Ovaj projekat predstavlja jedan segment podizanja svijesti o preduzetništvu i mogućnostima koje preduzetništvo pruža. Zamisao je da se o mladim ljudima, uspješnim preduzetnicima, naprave kratki video materijali koji bi se emitovali za vrijeme Globalne sedmice preduzetništva. Video materijal treba propagirati preduzetništvo kao stil života. Mladi preduzetnici bi ukratko predstavili svoj posao, kako su došli na ideju da se počnu baviti privatnim biznisom, kako su počeli, gdje su sada i šta namjeravaju u budućnosti.

Pravo učešća na ovim takmičenjima imaju mladi ljudi (do 35.godina) koji imaju prebivalište u Federaciji BiH. Aplikaciju za učešće na takmičenju potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva, Stjepana Radića 33, Mostar ili na e-mail adresu: [email protected], najkasnije do 10.11.2010.godine.

Ministarstvo će formirati komisiju koja će pregledati materijale kako bi izabrali najbolje projekte-ideje koji će biti nagrađeni i prezentirane u Mostaru na centralnoj promociji Globalne sedmice preduzetništva.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO