JAVNI POZIV za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte Vaučer shemi treninga i savjetovanja u okviru projekta CREDO Hercegovina financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA

 


Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine - REDAH

Bulevar narodne revolucije br.17,

88 000 Mostar

objavljuje:

JAVNI POZIV

za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte Vaučer shemi treninga i savjetovanja u okviru projekta CREDO Hercegovina financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u regiji Hercegovina kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata, u iznosu od maksimalno 50% ukupnih troškova usluga.

Financijski iznos subvencije za korisnika Vaučer sheme može biti maksimalno:

5.000,00 KM za konzultantske usluge iz područja Sustavi kvalitete i Uvođenje novih tehnologija i

3.000,00 KM za konzultantske usluge iz ostalih područja navedenih pod točkom III ovoga poziva.

Ukupan budžet osiguran za dodjelu subvencija unutar ovoga javnog poziva je 50.000,00 KM.

II. KORISNICI PROJEKTA

Kroz ovaj projekt REDAH ima za cilj povećati konkurentnost i rast malih i srednjih poduzeća (MSP) u najdinamičnijim sektorima odabranima temeljnom analizom i to:

Metal

Turizam

Plastika i guma

Proizvodnja sira

Informacijsko-komunikacijski sektor.

Korisnici projekta za dodjelu subvencija su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području regije Hercegovina, uz uvjet da imaju najmanje tri zaposlena radnika.

U slučaju da se prikupi više prihvatljivih prijava nego što ih budžet za vaučere može podnijeti, REDAH ima pravo provesti selekciju potencijalnih korisnika, koristeći ciljeve projekta kao prioritete pri odabiru korisnika i to da će tražene konzultantske usluge korisniku stvoriti uvjete za:

- povećanje konkurentnosti;

- stvaranje novih radnih mjesta;

- zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Korisnici Vaučer sheme ne mogu biti MSP registrirani unutar uslužnih sektora kao što su isključivo trgovina - veleprodaje i maloprodaje, lutrija i slične ekonomske grane. Isključeni su i proizvođači oružja i tvrtke koje su štetne za okoliš ili ga općenito zagađuju.

III. PODRUČJA PRUŽANJA USLUGA

Područja pružanja konzultantskih usluga:

 1. Organizacija poduzeća i upravljanje ljudskim resursima

- Unapređivanje organizacije

- Upravljanje i razvoj ljudskih resursa

 1. Poslovno i strateško planiranje

- Izrada poslovnih planova

- Izrada investicijskih programa

 1. Marketing i prodaja

- Marketinško planiranje i istraživanje

- Internet marketing i konzalting

- Grafički dizajn

- Upravljanje prodajom

 1. Financijsko savjetovanje

- Porezno savjetovanje

- Računovodstveno savjetovanje

 1. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija

- Uvođenje novih tehnologija

- Web dizajn

- CAD projektiranje

 1. Proizvodno poslovni procesi

- Razvoj proizvoda

- Proizvodno-tehnološko savjetovanje

- Razvoj turističkog proizvoda

 1. Upravljanje kvalitetom

- Sustavi kvalitete

 1. Specijalističke konzultantske usluge

- Arhitektonske usluge

- Zaštita na radu i zaštita od požara

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici projekta dužni su dostaviti sljedeće:

 1. prijavnica (obrazac REDAH-a);
 2. rješenje o registraciji;
 3. identifikacijski broj;
 4. bilancu stanja – zaključno s 31.12.2010. i bilancu uspjeha za period 01.01.2010. – 31.12.2010. (primjenjivo za mala i srednja poduzeća,)

odnosno završno porezno izvješće za 2010. godinu – prijavu za razrez poreza na dobit za 2010. godinu s prilogom (primjenjivo za obrte).

V. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresi: www.redah.ba; www.ric.redah.ba.(aneksi)

Zahtjev na propisanom obrascu, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti najkasnije do 31.10.2011. na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH

Bulevar narodne revolucije br. 17,

88 000 Mostar

s naznakom „Vaučer shema treninga i savjetovanja - financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte“.


 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.