JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE SAVJETODAVNIH USLUGA

Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine - REDAH, Bulevar narodne revolucije br.17, 88 000 Mostar, objavljuje:
JAVNI POZIV za financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte u okviru projekta „Vaučer  shema treninga i savjetovanja" kojeg financira Španjolska agencija za međunarodnu suradnju - AECID.

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela subvencija poslovnim subjektima u regiji Hercegovina kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata.

U projektu postoje dvije vrste subvencija i to:

- 100% subvencija za savjetovanje start-up tvrtki (koje su registrirane unutar zadnje dvije godine);

- 50% subvencija za savjetovanje postojećih tvrtki (koje posluju više od dvije godine).

Maksimalan iznos subvencije za korisnike projekta je 3.000,00 KM.

Ukupan budžet osiguran za dodjelu subvencija unutar ovoga javnog poziva je 80.000,00 KM.

II. KORISNICI PROJEKTA I SELEKCIJA

Korisnici projekta za dodjelu subvencija su obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana na području regije Hercegovina.

Za dodjelu subvencija neće se moći prijaviti poduzetnici iz sektora trgovine i ugostiteljstva (kao što su hoteli, barovi, restorani, prodavaonice, lutrija i slične ekonomske grane) te tvrtke s velikim profitom, proizvođači oružja, kao i tvrtke koje zagađuju okoliš.

U slučaju da se prikupi više prihvatljivih prijava nego što ih budžet za vaučere može podnijeti, REDAH ima pravo provesti selekciju potencijalnih klijenata, koristeći sljedeće prioritete pri odabiru korisnika, prema važnosti:

- Djelatnost korisnika spada u proizvodne djelatnosti;

- Djelatnost korisnika spada u polje inovacija, istraživanja i razvoja;

- Korisnik pripada manje povoljnim i manje aktivnim skupinama čiji su predstavnici omladina, žene, ruralni poduzetnici, invalidi.

REDAH će također obratiti pažnju da korisnici Vaučer sheme budu jednoliko i ravnomjerno raspoređeni po cijeloj regiji Hercegovina.

III. PODRUČJA PRUŽANJA USLUGA

Područja pružanja konzultantskih usluga:

-Grafički dizajn

- Marketinško planiranje i istraživanje

- Upravljanje i organizacija MSP

- Poslovno planiranje

- Upravljanje i razvoj ljudskih resursa

- Upravljanje prodajom i nabavom

- Tehnološka podrška (ICT)

- Računovodstveno / financijsko savjetovanje

- Financijsko / porezno savjetovanje

- Prodaja i prodajni menadžment

- Sustavi kvalitete (ISO, HACCP, ...)

- Pravno savjetovanje

- Izrada investicijskih planova

- Proizvodno-tehnološko savjetovanje (Drvo prerada)

- Uvođenje novih tehnologija - CAD projektiranje

- Web dizajn

- Internet marketing i konzalting

IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Korisnici projekta dužni su dostaviti sljedeće:

1. prijavnica (obrazac REDAH-a);
2. rješenje o registraciji;
3.identifikacijski broj;
4. bilancu stanja - zaključno s 31.12.2008. i bilancu uspjeha za period 01.01.2008. - 31.12.2008. (primjenjivo za mala i srednja poduzeća,)

odnosno završno porezno izvješće za 2008. godinu - prijavu za razrez poreza na dobit za 2008. godinu s prilogom (primjenjivo za obrte).

V. PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Natječajna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresi: www.redah.ba; www.ric.redah.ba.

Zahtjev na propisanim obrascima, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti najkasnije do 30.04.2009. godine na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH,  Bulevar narodne revolucije br. 17, 88 000 Mostar

ili u prostorije gospodarskih odjela općina unutar regije Hercegovina s naznakom „Vaučer  shema treninga i savjetovanja - financiranje savjetodavnih usluga za poslovne subjekte".

Nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Preuzimanje obrasca za prijavu


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.