Javni poziv za iskazivanje interesa za obuku i certificiranje turističkih vodiča i pružanje usluga Bed&Breakfast-a

 

Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu – REDAH u suradnji s partnerima na projektu (Općinama Grude, Ljubuški, Čapljina i Udrugom „Hercegovački STAP“), u okviru projekta kojeg financira Europska unija  „Stvaranje putova baštine na Trebižatu: SRCE HERCEGOVINE“, a čiji cilj je doprinijeti ekonomskom razvitku Hercegovine kao turističke regije kroz integraciju kulturne, povijesne i prirodne baštine u turističku ponudu Hercegovine, objavljuje:

  

 

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

PREDMET POZIVA

Obuka i certificiranje turističkih vodiča. Pozivaju se sve zainteresirane osobe koje žele biti turistički vodiči ili postojeći turistički vodiči koji nisu certificirani kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma, da se prijave za obuku i certifikaciju za turističkog vodiča sukladno pravilima Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Odabranim kandidatima će se sufinancirati troškovi do 60 % visine troškova certifikacije kada prilože potvrdu o položenom ispitu kod Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Svi kandidati kojima budu sufinancirani troškovi certifikacije obvezni su proći trening vezan uz turistički proizvod „Putove baštine na Trebižatu“, koji će organizirati REDAH i koji će biti bez naknade.

Pružanje usluga Bed&Breakfast-a (usluge smještaja i doručka). Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe s područja općina Grude, Ljubuški i Čapljina, koji se žele baviti ili se već bave uslugama Bed&Breakfast da se prijave za obuku za razvoj Bed&Breakfast klastera. Trening će okvirno obuhvaćati sljedeće aspekte: Važnost pružatelja usluga smještaja u uslužnoj djelatnosti; Formiranje cijena i poslovni savjeti; Komunikacija s gostima; Marketing i promocija; Povezivanje s tržištem; Čuvanje vode i energije; Proizvodi i usluge prema klijentima; Zaštita prirode i biodiverziteta; i sl.

Po završetku obuke polaznici će imati mogućnost aplicirati za financijsku potporu u svrhu poboljšanja uvjeta smještaja, eventualne adaptacije i adekvatne signalizacije vlastitih objekata sukladno kriterijima koji će se razviti u okviru projekta.

 

UVJETI

Pravo na podnošenje aplikacije imaju sve fizičke/pravne osobe s projektnog područja (Općine: Grude, Ljubuški i Čapljina) koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

Obuka i certificiranje turističkih vodiča

· najmanje IV. stupanj stručne spreme (SSS);

· poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika;

· sa projektnog su područja;

· izrazite komunikacijske sposobnosti i visok stupanj motivacije.

Ukoliko se prijavi veći broj kandidata nego što se projektom može podržati prednost će imati oni kandidati koji pored gore navedenih uvjeta ispunjavaju sljedeće:

· poznaju više od jednog stranog jezika;

· posjeduju relevantno iskustvo kao turistički vodič;

· sudjelovali su na treninzima za turističke vodiče;

· imaju formalno (fakultetsko) i neformalno ( stručno usavršavanje) obrazovanje o prirodnoj, povijesnoj i kulturnoj baštini.

Pružanje usluga Bed&Breakfast-a (usluge smještaja i doručka)

· sa projektnog su područja.

Ukoliko se prijavi veći broj kandidata nego što se projektom može podržati, izabrani će biti oni kandidati koji ispunjavaju odredbe članka 42. Stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 32/09) i iz njega proizišlog „Pravilnika o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji objekta u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu Broj : 06/1-22-4-1117/10, kojeg je donijelo Federalno ministarstvo okoliša i turizma BiH.

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zainteresirani trebaju dostaviti sljedeće:

Obuka i certificiranje turističkih vodiča

· popunjen prijavni obrazac;

· dokaz o stručnoj spremi;

· dokaz o poznavanju stranih jezika;

· kopiju osobne karte;

· dokaz o sudjelovanju na treninzima i drugim oblicima neformalne edukacije relevantne za ovaj Poziv;

· dokaz o radnom iskustvu.

Pružanje usluga Bed&Breakfast-a (usluge smještaja i doručka)

· popunjen prijavni obrazac;

· dokaz da su fizičke/pravne osobe sa projektnog područja (kopija osobne karte/dokaz o registraciji).

 

Obrazac za prijavu na ovaj poziv možete preuzeti na prijemnom pultu Općina: Grude, Ljubuški i Čapljina, te u prostorijama REDAH-a ili na ovim linkovima: www.redah.ba; www.ric.redah.ba (unutar rubrike Aktualnosti).

 

DOSTAVA DOKUMENATA

Popunjen prijavni obrazac uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta potrebno je dostaviti najkasnije do 24.11.2011. godine poštom ili osobno na sljedeću adresu: REDAH, Bulevar narodne revolucije br. 17, 88 000 Mostar

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.