Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na obuci Menadžer poslovnih inovacija

U okviru projekta „P.In – AL.BO: Razvoj inovacija u Albaniji i Bosni i Hercegovini“ financiranog od strane Ministarstva gospodarskog razvitka Republike Italije u suradnji sa Udruženjem gospodarskih komora regije Molise, te Gospodarskom komorom Pisa, Italija i Gospodarsko-industrijskom komorom Tirana, Albanija

REDAH objavljuje: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA svim zainteresiranim i motiviranim sudionicima koji žele biti dio razvoja inovacija u BiH, za sudjelovanje na  obuci Menadžer poslovnih inovacija.

REDAH implementira projekt čija je svrha doprinijeti razvoju inovacija i transferu tehnologije za potporu malim i srednjim poduzećima u Bosni i Hercegovini. Jedna od aktivnosti projekta je i obuka osoblja za pružanje inovativnih i kvalitetnih usluga koje će biti podrška transferu tehnologije i razvoju lokalnog poduzetništva. Sastavni dio aktivnosti je obuka Menadžer poslovnih inovacija. Ovim projektnom će se financirati ukupan trošak obuke, dok će se odabir kandidata vršiti na temelju intervjua. Obuka će biti podijeljena u dva dijela: teorijski dio će sadržavati 92 sata predavanja, koji će se održati u 5. i 6. mjesecu 2013. i praktični dio obuke, koji će biti implementiran u Italiji (jedan tjedan u Gospodarskoj komori u Pisi i jedan tjedan u Udruženju gospodarskih komora regije Molise).

I. OPĆI UVJETI

Pravo na podnošenje aplikacije za pohađanje obuke Menadžer poslovnih inovacija imaju sve fizičke osobe koje:

- imaju BiH državljanstvo;

- zadovoljavaju posebne uvjete.

 

II. POSEBNI UVJETI

Sudionici obuke  trebaju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

- najmanje  visoka stručna sprema (VSS);

- izvrsno poznavanje engleskog jezika, poželjno poznavanje talijanskog jezika;

- radno iskustvo u privatnom, javnom ili NVO sektoru

- spremnost na putovanje u inozemstvo tijekom trajanja obuke

- izrazite komunikacijske sposobnosti, spremnost na timski rad i visok stupanj motivacije.

 

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sudionici obuke moraju dostaviti sljedeće:

1. popunjen prijavni obrazac za sudjelovanje na  obuci

2. Europass CV na lokalnom i na engleskom jeziku;

3. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

4. kopiju osobne iskaznice.

 

Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

IV. DOSTAVA DOKUMENATA

Aplikaciju za prijavu na ovaj poziv možete preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresi: www.redah.ba; www.ric.redah.ba u rubrici Aktualnosti. Aplikaciju uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH,

Kneza Mihajla Viševića Humskog 11

88 000 Mostar

s naznakom „Za sudjelovanje na obuci  Menadžer poslovnih inovacija“  u okviru projekta „P.In – AL.BO: Razvoj inovacija u Albaniji i Bosni i Hercegovini“ najkasnije do 22.04.2013.godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće biti razmatrane.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO