Javni poziv za izražavanje interesa za mala i srednja preduzeća s područja regija SERDA i REDAH, te općina Srebrenica, Bratunac i Milici za učešće u projektu Lanci vrijednosti za zapošljavanje (LVZ)

UNDP-ov projekat Lanci vrijednosti za zapošljavanje (LVZ) poziva sva zainteresirana mala i srednja preduzeća (MSP), sa područja regija SERDA1 i REDAH2, te općina Srebrenica, Bratunac i Milici, koja ispunjavaju uvjete i bave se proizvodnjom i preradom voća, proizvodnjom i preradom povrća, te proizvodnjom i preradom mlijeka, da učestvuju u projektu LVZ.

Ukupni cilj ovog javnog poziva je odabrati najmanje 15 malih i srednjih poduzeća, te poboljšati njihovu konkurentnost i prodor na tržište. Predložene projektne aktivnosti su osmišljene u cilju pružanja tehničke podrške koja se može sastojati od nabavke sredstava, razvoja novih proizvoda, poboljšanja kvalitete i dizajna postojećih proizvoda, raznih vrsta obuke, certificiranja, boljeg upravljanja kvalitetom i identifikacije tržišnih prilika s ukupnim ciljem promocije rasta i ulaganja u mala i srednja preduzeća. Odabrana MSP će dobiti pomoć koja će se dodjeljivati u skladu sa njihovim identificiranim potrebama i u okviru raspoloživih projektnih sredstava. Odabrana MSP također će imati koristi od najnovijih istraživanja tržišta koja će se provoditi za nekoliko regionalnih i međunarodnih tržišta, te analize nedostataka u poslovanju za sve korisnike projekta. Prioritet će se dati onim MSP-ima koja su spremna ulagati u poboljšanje vlastitog poslovanja, te financijski učestvovati u investiciji. Nepotpune prijave potencijalnih kandidata se neće uzimati u obzir.

Kriteriji za prijavu

Prijaviti se mogu preduzeća koja se bave proizvodnjom i/ili preradom voća,, povrća i mlijeka, a koja su registrovana na području regija SERDA i REDAH, te općina Srebrenica, Bratunac i Milici, odnosno, koja posluju najmanje dvije kalendarske godine (2008., 2009.god.) i komercijalno su uvezani s nizom drugih MSP i mikro-proizvođača (individualnih poljoprivrednika).

Podnošenje prijava i krajnji rok

Projekat LVZ poziva sva MSP koja ispunjavaju uslove da se odazovu na ovaj Poziv za izražavanje interesa. Smjernice za podnosioce prijava i obrazac za prijavu se mogu dobiti putem sljedeće email adrese: registry(5)undp.ba ili direktno preuzeti s web stranice www.undp.ba pod linkom Tenders, odnosno lično preuzeti na navedenoj adresi.

Sve prijave (molimo koristite isključivo obrasce za prijavu projekta LVZ) potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu UNDP-a najkasnije do 12.03.2010.godine (petak), do 12:00 sati:

UNDP

Maršala Tita 48 (prvi sprat) 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja tokom perioda podnošenja prijava, podnosioci zahtjeva mogu direktno uputiti pitanja, upite i zahtjeve u pisanoj formi na broj faksa +387 33 552 330 ili e-mail [email protected].

Vaša pitanja će biti zabilježena i odgovori će Vam biti proslijeđeni u pisanoj formi. Vaša pitanja i odgovori će automatski biti na raspolaganju drugim potencijalnim podnosiocima zahtjeva.

Općine/opštine regije REDAH: Berkovići, Bileća, Čapljina, Čitluk, Gacko, Grude, Istočni Mostar, Jablanica, Konjic, Kupres, Livno, Ljubinje, Ljubuški, Mostar, Neum, Nevesinje, Posušje, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Široki Brijeg, Tomislavgrad,Trebinje.

Općine/opštine regije SERDA: Breza, Centar, Čajniče, Foča, Foča-Ustikolina, Fojnica, Goražde, Hadžići, llidža, llijaš, Istočna llidža, Istočni Stari Grad, Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Kiseljak, Kreševo, Novi Grad, Novo Goražde, Novo Sarajevo, Olovo, Pale, Pale Prača, Rogatica, Rudo, Sokolac, Stari Grad, Trnovo, Trnovo RS, Vareš, Visoko, Višegrad, Vogošća.

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.