JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ financiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – Sida

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela grantova iz Razvojnog fonda mikro, malim i srednjim poduzećima unutar sektora turizma u regiji Hercegovina i to u maksimalnom iznosu od:

18,000,00 KM za mikro, mala i srednja poduzeća.

Gore navedeni iznos predstavlja grant sredstva (subvencije) s tim da pojedinačni grant ne može biti veći od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta.

Ukupan proračun dostupan za dodjelu grant sredstava unutar ovoga poziva je 36.000,00 KM.

II. KORISNICI PROJEKTA

Kroz ovaj projekt REDAH ima za cilj povećati konkurentnost i rast malih i srednjih poduzeća (MSP) u najdinamičnijim sektorima odabranima temeljnom analizom i to: Metal, Turizam, Plastika i guma, Proizvodnja sira, Informacijsko-komunikacijski sektor.

Korisnici projekata za dodjelu grantova unutar ovoga poziva su mikro, mala i srednja poduzeća registrirana unutar sektora Turizma i to na području neke od općina iz regije Hercegovina (Mostar, Jablanica, Prozor/Rama, Čitluk, Stolac, Široki Brijeg, Ljubuški, Grude, Posušje, Livno, Tomislavgrad, Trebinje, Ljubinje, Bileća, Gacko, Berkovići, Nevesinje, Kupres, Istočni Mostar, Neum, Ravno, Čapljina i Konjic), uz uvjet da imaju najmanje pet stalno zaposlenih radnika, uz iznimku koja vrijedi za hotele/motele, koji trebaju imati najmanje deset zaposlenih radnika, kao i turističke agencije koje trebaju imati najmanje tri zaposlena radnika.

Svi predloženi projekti  biti će procjenjivani na osnovu kriterija koji se odnose na:

1. Prihvatljivost podnositelja projektnog prijedloga,

2. Prihvatljivost projektnih intervencija za koje se mogu odobriti grant sredstva,

3. Relevantnost podnositelja projektnog prijedloga u lancu vrijednosti sektora turizma,

4. Kvaliteta projektnih aktivnosti,

5. Procent sufinanciranja podnositelja projektnog prijedloga,

6. Broj novih radnih mjesta.

REDAH će provesti odabir potencijalnih korisnika prema rang listi evaluiranih prijavljenih projekata do isteka sredstava osiguranih ovim pozivom, koristeći ciljeve projekta kao prioritete:

- povećanje konkurentnosti;

- stvaranje novih radnih mjesta;

- zadržavanje postojećih radnih mjesta.

Korisnici koji su dobili sredstva u prvom Javnom pozivu za prijavu projekata za sufinanciranje u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ se ne mogu prijaviti na ovaj Javni poziv.

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uvjeti za prijavu kao i kompletna projektna dokumentacija dostupna je na ovom linku i u rubrici Aktualnosti na web portalu www.ric.redah.ba

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Kompletnu projektnu dokumentaciju trebate dostaviti najkasnije do 20.05.2013., prema pravilima objavljenim u priručniku, na sljedeću adresu poštom ili osobno:

 

Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH

Projekt CREDO Hercegovina, Javni poziv za dodjelu sredstava Razvojnog fonda

Kategorija prijavljenoga (MSP)

Kneza Mihajla Viševića Humskog br. 11,

88 000 Mostar


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.