JAVNI POZIV za uključivanje pružatelja savjetodavnih usluga za mala i srednja poduzeća u proces akreditacije konzultanata specijalista u 'Shemi savjetovanja za poslovne subjekte''

Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine - REDAH
Bulevar narodne revolucije br.17,
88 000 Mostar

objavljuje:

JAVNI POZIV

za uključivanje pružatelja savjetodavnih usluga za mala i srednja poduzeća u proces akreditacije konzultanata specijalista u 'Shemi savjetovanja za poslovne subjekte'' u suradnji s FIRMA projektom koji financiraju Američka agencija za međunarodni razvoj USAID i Švedska agencija za međunarodni razvoj i suradnju – Sida

U suradnji s USAID/Sida FIRMA projektom s ciljem pružanja podrške održivom ekonomskom rastu, većem zapošljavanju i povećanju prihoda domaćinstava u Bosni i Hercegovini, REDAH nastavlja s radom Sheme savjetovanja za poslovne subjekte za pružanje subvencija poduzetnicima kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata specijalista.

Za potrebe realizacije projekta, REDAH će vršiti proces obuke i akreditacije konzultanata specijalista iz svih oblasti podrške poduzetništvu i to:

Sve specijalističke vrste konzultacija za mala i srednja poduzeća u sljedećim sektorima:
- turizam,
- drvoprerađivačka
- i metaloprerađivačka industrija.

I. OPĆI UVJETI
Pravo na podnošenje zahtjeva za akreditaciju imaju konzultanti-fizičke osobe koje:
- imaju BiH državljanstvo;
- zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.

Pravo na podnošenje zahtjeva imaju konzultantske kuće-pravne osobe koje su:
- registrirane na području BiH;
- zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.

II. POSEBNI UVJETI
- najmanje VI. stupanj stručne spreme (VŠS),
- najmanje 7 godina iskustva na konzultantskim poslovima vezanima za određene prakse (npr. proizvodne, prerađivačke, metalne, drvne, prehrambene, itd.).

III. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Fizičke osobe moraju dostaviti sljedeće:
1. Životopis (CV) na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku;
2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;
3. referentnu listu;
4. kopiju osobne iskaznice;
5. popratno pismo s navedenim najviše 3 (tri) područja pružanja konzultantskih usluga za koje se prijavljuju.

Svi dokumenti trebaju biti dostavljeni u 4 (četiri) primjerka, od toga 1 (jedan) primjerak mora biti original ili ovjerena kopija.

Pravne osobe moraju dostaviti sljedeće:
1. Rješenje o registraciji – ovjerena kopija;
2. profil tvrtke;
3. referentnu listu.
4. popratno pismo s navedenim najviše 3 (tri) područja pružanja konzultantskih usluga za koje se prijavljuju.

Svi dokumenti trebaju biti dostavljeni u 4 (četiri) primjerka, od toga 1 (jedan) primjerak mora biti original ili ovjerena kopija.

IV. POSTUPAK AKREDITACIJE
1. Prijava kandidata na propisanim obrascima REDAH-a, zajedno s potrebnom dokumentacijom.
2. Administrativna procjena kojom se provjerava udovoljavanje formalnim zahtjevima prijave.
3. Kvalitativna procjena prijave i popratne dokumentacije kojom se utvrđuje prikladnost prijavljenog kandidata za pristup procesu akreditacije. Procjenjuje se kvaliteta prijave i popratne dokumentacije te njihova vjerodostojnost.
4. Ukoliko zadovolji prethodne procjene, kandidatu se šalje „Priručnik za konzultante“ i „Kodeks ponašanja konzultanata“. Kandidat može odustati od prijave u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja „Priručnika za konzultante“ i „Kodeksa ponašanja konzultanata“.
5. Nakon što je konzultant pročitao „Priručnik za konzultante“ i „Kodeks ponašanja konzultanata“, potpisuje izjavu o prihvaćanju uvjeta projekta „Shema savjetovanja za poslovne subjekte“.
6. Kandidat je zatim pozvan da prisustvuje treningu o projektu, potrebama i problemima malih i srednjih poduzeća, te o ulozi i funkciji konzultanata u projektu.
7. Po završetku treninga, kandidat je dužan položiti test koji se sastoji od pitanja obrađenih na treningu.
8. Kandidat koji uspješno prođe test, polaže finalni ispit sastavljen iz tri dijela: ocjenjivanja edukacije i kompetentnosti konzultanta, prezentacije konzultanta i predstavljanja studije slučaja po svom izboru. 
9. Konzultant koji uspješno položi finalni ispit postaje akreditirani konzultant te se upisuje u REDAH-ov Registar akreditiranih konzultanata za mala i srednja poduzeća.
10. Akreditacija je na snazi dvije godine, nakon čega konzultant može obnoviti akreditaciju kroz propisani postupak. Akreditacija kandidata je besplatna.

V. DOSTAVA ZAHTJEVA

Natječajna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresi: www.redah.ba; www.ric.redah.ba.
Zahtjev na propisanim obrascima, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH
Bulevar narodne revolucije br. 17,
88 000 Mostar

s naznakom „Za proces akreditacije konzultanata specijalista za mala i srednja poduzeća“. Prijave se zaprimaju do 15. kolovoza 2011. 
U popratnom pismu kandidat je dužan navesti područje(a) pružanja konzultantskih usluga. Maksimalno se mogu navesti 3 oblasti iz kojih konzultant pruža savjetodavne usluge.

Svi prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

Natječajna dokumentacija


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.