JAVNI POZIV za uključivanje pružatelja savjetodavnih usluga za mala i srednja poduzeća u proces akreditacije konzultanata u ''Vaučer Shemi treninga i savjetovanja''

Udruženje za regionalni ekonomski razvitak Hercegovine - REDAH
objavljuje:
JAVNI POZIV
za uključivanje pružatelja savjetodavnih usluga za mala i srednja poduzeća u proces akreditacije konzultanata u ''Vaučer Shemi treninga i savjetovanja'' u okviru projekta CREDO Hercegovina financiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i suradnju – SIDA
U okviru projekta Credo Hercegovina, čiji je opći cilj povećanje konkurentnosti i rast malih i srednjih poduzeća u odabranim sektorima regije Hercegovina, REDAH nastavlja sa radom Vaučer Sheme treninga i savjetovanja za pružanje subvencija poduzetnicima kroz sustav savjetovanja od strane obučenih i akreditiranih konzultanata.
Za potrebe realizacije projekta REDAH će vršiti proces obuke i akreditacije konzultanata iz svih oblasti podrške poduzetništvu.

Područja pružanja konzultantskih usluga:
1. Organizacija poduzeća i upravljanje ljudskim resursima
- Unapređivanje organizacije
- Upravljanje i razvoj ljudskih resursa
- Upravljanje rizicima
2. Poslovno i strateško planiranje
- Izrada poslovnih planova
- Izrada investicijskih programa
3. Marketing i prodaja
- Marketinško planiranje i istraživanje
- Internet marketing i konzalting
- Grafički dizajn
- Upravljanje prodajom
4. Financijsko savjetovanje
- Porezno savjetovanje
- Računovodstveno savjetovanje
5. Primjena informacijsko-komunikacijskih tehnologija
- Uvođenje novih tehnologija
- Web dizajn
- CAD projektiranje
6. Proizvodno poslovni procesi
- Razvoj proizvoda
- Proizvodno-tehnološko savjetovanje
- Inovacije
- Zaštita intelektualnog / industrijskog vlasništva
- Upravljanje zalihama
7. Upravljanje kvalitetom
- Sustavi kvalitete
8. Internacionalizacija poslovanja
Osim općih oblasti konzultantskih usluga projekt podržava i:
- sve specijalističke vrste konzultacija za mala i srednja poduzeća, posebice u sljedećim sektorima: metal; plastika i guma; proizvodnja sira; turizam.
I. OPĆI UVJETI
Pravo na podnošenje zahtjeva za akreditaciju imaju konzultanti-fizičke osobe koje:
- imaju BiH državljanstvo;
- zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju konzultantske kuće-pravne osobe koje su:
- registrirane na području BiH;
- zadovoljavaju posebne uvjete propisane projektom.
II. POSEBNI UVJETI
Kriteriji za opće konzultante:
- najmanje VII. stupanj stručne spreme (VSS),
- najmanje 2 godine iskustva na konzultantskim poslovima.
Kriteriji za specijaliste:
- najmanje VI. stupanj stručne spreme (VŠS),
- najmanje 7 godina iskustva na konzultantskim poslovima vezanima za određene prakse (npr. proizvodne, prerađivačke, metalne, drvne, prehrambene, itd.).
III. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Fizičke osobe moraju dostaviti sljedeće:
1. Životopis (CV) na bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku;
2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;
3. referentnu listu;
4. kopiju osobne iskaznice;
5. popratno pismo s navedenim najviše 3 (tri) područja pružanja konzultantskih usluga za koje se prijavljuju.
Svi dokumenti trebaju biti dostavljeni u 4 (četiri) primjerka, od toga 1 (jedan) primjerak mora biti original ili ovjerena kopija.
Pravne osobe moraju dostaviti sljedeće:
1. Rješenje o registraciji – ovjerena kopija;
2. profil tvrtke;
3. referentnu listu.
4. popratno pismo s navedenim najviše 3 (tri) područja pružanja konzultantskih usluga za koje se prijavljuju.
Svi dokumenti trebaju biti dostavljeni u 4 (četiri) primjerka, od toga 1 (jedan) primjerak mora biti original ili ovjerena kopija.
IV. POSTUPAK AKREDITACIJE
1. Prijava kandidata na propisanim obrascima REDAH-a, zajedno s potrebnom dokumentacijom.
2. Administrativna procjena kojom se provjerava udovoljavanje formalnim zahtjevima prijave.
3. Kvalitativna procjena prijave i popratne dokumentacije kojom se utvrđuje prikladnost prijavljenog kandidata za pristup procesu akreditacije. Procjenjuje se kvaliteta prijave i popratne dokumentacije te njihova vjerodostojnost.
4. Ukoliko zadovolji prethodne procjene, kandidatu se šalje „Priručnik za konzultante“ i „Kodeks ponašanja konzultanata“. Kandidat može odustati od prijave u roku od 5 radnih dana od dana zaprimanja „Priručnika za konzultante“ i „Kodeksa ponašanja konzultanata“.
5. Nakon što je konzultant pročitao „Priručnik za konzultante“ i „Kodeks ponašanja konzultanata“, potpisuje izjavu o prihvaćanju uvjeta projekta „Vaučer shema treninga i savjetovanja za mala i srednja poduzeća“.
6. Kandidat je zatim pozvan da prisustvuje treningu o Vaučer projektu, potrebama i problemima malih i srednjih poduzeća, te o ulozi i funkciji konzultanata u projektu.
7. Po završetku treninga, kandidat je dužan položiti test koji se sastoji od pitanja obrađenih na treningu.
8. Kandidat koji uspješno prođe test, polaže finalni ispit sastavljen iz tri dijela: ocjenjivanja edukacije i kompetentnosti konzultanta, prezentacije konzultanta i predstavljanja studije slučaja.
9. Konzultant koji uspješno položi finalni ispit postaje akreditirani konzultant te se upisuje u REDAH-ov Registar akreditiranih konzultanata za mala i srednja poduzeća.
10. Akreditacija je na snazi dvije godine, nakon čega konzultant može obnoviti akreditaciju kroz propisani postupak. Akreditacija kandidata je besplatna.
V. DOSTAVA ZAHTJEVA
Natječajna dokumentacija se može preuzeti u prostorijama REDAH-a ili na web adresi: www.redah.ba; www.ric.redah.ba.
Zahtjev na propisanim obrascima, uz priložene dokaze o ispunjavanju uvjeta, dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:
REDAH
Bulevar narodne revolucije br. 17,
88 000 Mostar
s naznakom „Za proces akreditacije konzultanata za mala i srednja poduzeća“. Prijave se zaprimaju do 28. svibnja 2011.
U popratnom pismu kandidat je dužan navesti područje(a) pružanja konzultantskih usluga. Maksimalno se mogu navesti 3 oblasti iz kojih konzultant pruža savjetodavne usluge.
O rezultatima Javnog poziva svi prijavljeni kandidati će biti  obaviješteni.
Natječajna dokumentacija

Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.