Konferencija ''Povoljno poslovno okruženje u Federaciji BiH''

U utorak 04.06.2013. godine u prostorijama Tehnološkog parka INTERA u Mostaru je održana prva godišnja konferencija ''Povoljno poslovno okruženje u Federaciji BiH''. Konferenciju je organiziralo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u saradnji sa Nacionalnom alijansom za ekonomski razvoj (NALED) iz Srbije i njemačkim fondom za razvoj GIZ.

Promocija povoljnog poslovnog okruženja je promocija certifikovanja gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u FBiH, radi uvođenja jedinstvenog standarda u radu gradskih i općinskih administracija čime će se poboljšati djelotvornost lokalnih uprava i značajno unaprijediti lokalno poslovno okruženje.
Na konferenciji je potpisan sporazum o uspostavljanju Mreže za povoljno poslovno okruženje u FBiH koja će biti nosilac aktivnosti u vezi sa programom certifikacije općina sa povoljnim poslovnim okruženjem. Close
Potpisnici sporazuma su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Privredna/Gospodarska komora FBiH, REZ, NERDA, SERDA, REDAH i Savez gradova i općina FBiH.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.