Koordinacijski sastanak u sektoru turizma

Mostar, 17.12.2012 – Regionalni odbor  za turizam Hercegovine nastavio je s planiranim aktivnostima  definiranim u Akcionom planu. Ove aktivnosti se sprovode u sklopu  projekta CREDO Hercegovina, i potpomažu jačanju  5 industrijskih sektora, od kojih je jedan i sektor turizma.

Na prošlom sastanku je dogovorena organizacija koordinacijskog sastanka u kojem bi učešće uzeli i drugi subjekti iz ovog sektora, prvenstveno iz privatnog i nevladinog, kako bi se  pokrenula aktivnost  „Jačanje udruženog djelovanja turističkih djelatnika u Hercegovini“. Kao najprimjereniji oblik organiziranja predložen je klaster  turizma na području Hercegovine.

Sami članovi odbora dali su prijedloge koga pozvati, te je na sastanku sudjelovalo 28 predstavnika ovog sektora. Prisutni su bili predstavnici turističkih agencija, hotela, restorana, marketinških firmi, suvenirnica, parkova prirode, sajmova itd. U uvodnom, dijelu  upoznati su s Credo projektom. Lokalni ekspert za turizam gospođica Mirjana  Šutic je prošla kroz urađene analize lanca vrijednosti i prepreka koje će se u sklopu projekta prebroditi. Predsjednik odbora, gospodin Stjepan  Primorac, ukratko je predstavio dosadašnji rad  odbora,  direktor  REDAH-a, gospodin Ivan Jurilj, pričao je o ideji  za osnivanje i registraciju klastera.

Tijekom diskusije, veći dio sudionika je podržao ovu aktivnost i inicijativu i dao svoj pristanak da se nastavi sa daljnjom realizacijom osnivanja klastera .

turizam klaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turizam klaster3


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.