Malo i srednje poduzetništvo

Srednje i malo poduzetništvo (MSP), čini najvitalniji i najznačajniji segment gospodarskog ili jedinstvenog ekonomskog prostora regije Hercegovina. Od ukupnog broja uposlenih u Hercegovini u sektoru MSP je uposleno od 65 do 70% djelatnika. U regiji ima oko 20 000 malih poslovnih subjekata, oko 90 srednjih i 15 velikih. Struktura postojećeg MSP u Hercegovini,  je uslužnog i trgovačkog karaktera, i ostatak od oko 5% je proizvodnog  karaktera. Ova struktura MSP je nepovoljna, premalo je proizvodnih MSP,  uvoz je veći od izvoza 5 puta, a  stopa nezaposlenih  procjenjuje se na oko  34%.

Obzirom na potencijal i prirodne i radom stvorene resurse regije, otvara se realna šansa  za razvitak novih MSP aprioritetno proizvodnih MSP.

Postojeća snaga MSP u Hercegovini je visoka razina uslužnog obrtništva i trgovačkog MSP u Hercegovini. Kao vitalnu i perspektivnu snagu za MSP čine i raznoliki prirodni resursi i dostupnost radne snage koja ima konkurentnu cijenu rada. Snaga je poduzetnički duh kojeg dalje treba razvijati, jačati i ohrabrivati ga različitim i u EU provjerenim instrumentima kako bi bio jedan od glavnih oslonaca razvitka cijele regije.

Obzirom da je MSP nazočan u svim bitnim gospodarskim granama regije: u industriji, maloj industriji, poljoprivredi, trgovini, energetici i u turizmu može se kazati da je zadaća i uloga potpune odgovornosti da MSP u regiji preuzme stratešku ulogu daljnjeg razvitka regije. Razvitak MSP s naglaskom na proizvodnom MSP u regiji treba biti konačni cilj  i regionalnih i lokalnih planova razvitka, jer jedino ostaje taj segment kao realan prostor za rast i daljnji razvitak koji će apsorbirati  visoku stopu nezaposlenosti, koji će iskoristiti sve potencijale i komparativne prednosti regije nad domaćim i susjednim inozemnim poslovnim okruženjem. Proizvodni MSP regije je jedini motor koji ima snage, mogućnosti i odgovornost da regiju povuče u integracijske procese prema EU, to trebamo prihvatiti i nedvojbeno jedinstveno u tom pravcu djelovati kao jedinstveni ekonomski prostor cijele regije Hercegovina.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.