Međunarodni turistički koridor Hercegovine

U sklopu projekta Razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine i zaštita okoline,  Japanska organizacija JICA, je u suradnji sa gradskim upravama Grada Trebinja i Grada Mostara, uz podršku osoblja regionalne razvojne agencije za Hercegovinu REDAH, organizirala interaktivne radionice: 11.03. 2013. godine u Trebinju , i 12. 03. 2013. u Mostaru.

Projekt implementira Japanska organizacija JICA, u okviru Ugovora o tehničkoj suradnji Vlade Japana i Vlade Bosne i Hercegovine, potpisanog , potpisanog  01. 03. 2005. godine.

Radionice, koje su okupile sve ključne predstavnike iz sektora turizma, poslužile su za prikupljanje informacija i prijedloga radi definiranja akcijskog plana projekta koji za cilj ima uspostavi održive mehanizme za razvoj turizma u partnerstvu privatnog i javnog sektora s ciljem formiranja međunarodnih turističkih koridora u regiji južne Hercegovine.

jica2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.