Međusobna suradnja privatnih savjetodavnih službi

Na savjetovanju agronoma u Srebreniku, koji je održan 2012 godine, u organizaciji Caritasa Švicarske,formirana je  radna grupa privatnih savjetodavaca sa ciljem jačanja i zajedničkog   nastupa prema vladinim institucijama,uspostavljanja bolje saradnje i međusobnog umrežavanja .

U nastavku aktivnosti formirana je radna grupa predstavnika privatnih  savjetodavnih službi koja je održala prvi radni sastanak, u prostorijama REDAH-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu, na Buni, kod Mostara, 5. marta 2013 godine. Na sastanku su bili sljedeći članovi radne grupe:

1. Branka Popović (Regionalna savjetodavna služba, Bratunac)

2. Eldina Muftić (Agolink d.o.o., Sarajevo)

3. Asad Jelašković (Udruženje voćara Drina, Goražde)

4. Himzo Tule (REDAH, Mostar)

5. Ivica Sivrić (REDAH, Mostar)

6. Hemo Jusović (Caritas  CH, Sarajevo)

7. Sanja Kahvedžić (Caritas  CH, Sarajevo)

Razgovarano je, između ostalog, i o planu edukacije i kurseva za savjetodavce koje će organizovati Federalno Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva,a koje će biti dostupno i privatnim savjetodavcima.

Doneseni su zaključci da će učesnici sastanka proslijediti prikupljene informacije o privatnim savjetodavcima Federalnom Ministarstvu poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva, zatim će se pripremiti Memorandum o suradnji kojim će se definisati saradnja i uzajamna pomoć između privatnih savjetodavaca, te po javnom objavljivanju programa obuke savjetodavaca kojeg priprema Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ova radna grupa će se očitovati i eventualno predložiti teme koje su bitne za privatne savjetodavce.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.