Ministar privrede HNK posjetio REDAH

Ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kanton Amer Zagorčić i pomoćnik ministra za sektor poduzetništva i obrta Nebojša Bosnić su dana 21.09.2012. godine posjetili REDAH i održali sastanak sa direktorom REDAH-a  Ivanom Juriljem i voditeljom odjela za poduzetništvo Nevzetom Sefom.

Na sastanku su razmijenjene informacije o aktivnostima i REDAH-a i Ministarstva i aktualnim projektima, te su predstavljeni budući planovi usmjereni na podršku razvoja poduzetništva. Svrha ovoga sastanka je  sinergijsko djelovanja Ministarstva i REDAH-a kako bi se izbjegla preklapanja aktivnosti na terenu , omogućila zajednička suradnja i povećala efikasnost.

Na sastanku je zaključeno da bi bilo potrebno napraviti plan aktivnosti REDAH-a u narednom periodu u koje se može aktivno uključiti ministartvo privrede HNK.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.