Nastavljen proces certifikacije Bike Friendly za turističke objekte

Proteklih 6 mjeseci,

po završetku turističke sezone 2021. godine, REDAH je kao regionalni tehnički sekretarijat za Bike Friendly standard, provodio proces certifikacije više od 40 turističkih subjekata na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.

Objekti koji su certificirani obuhvataju svih 5 kategorija standarda; smještajni objekti, ugostiteljski objekti, turističke agencije, servisne stanice i parkinzi/garaže, a proces certifikacije je podržan kroz projekte Cycling Rural, ĆIRO II i Ćiro staza svjetske baštine, koji su svi finansirani od strane EU.

U narednom periodu ovi objekti će biti promovisani na Internet stranicama www.bikefriendlystandard.com, www.outdooractive.com, te na društvenim mrežama, što predstavlja marketinški alat za povećanje prisutnosti objekata na turističkom tržištu, posebno na tržištu cikloturizma kao jedne od najbrže rastućih grana turizma.

Certifikat potvrđuje da su vlasnici objekata prilagodili svoje poslovanje zahtjevima cikloturista, omogućivši im povećani kvalitet usluge. Osim rezultata koji se ogleda u unaprijeđenoj usluzi turističkih subjekata, bitan efekat je marketing certificiranih subjekata kroz promociju kako na regionalnom nivou tako i u svijetu.

Povećanjem broja certificiranih subjekata po Bike Friendly Standardu, uz ostale projektne i vanprojektne aktivnosti koje provodi REDAH u saradnji sa raznim akterima, poboljšava se okruženje za razvoj ovog tipa turističke ponude.

Sve navedeno će doprinijeti povećanom broju turista, povećanju prihoda, daljoj diverzifikaciji ponude i boljoj marketinškoj poziciji Hercegovine kao turističke regije.

Uspostavljena je dobra komunikacija i saradnja javnog, privatnog i nevladinog sektora radi sistematskog i poboljšanog upravljanja turističkom destinacijom.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.