Nastavljena škola agroturizma

Na ovom drugom danu radionice obrađene su teme:

1. Uređenje eksterijera i interijera
2. Upravljanje financijama
3. Poslovno planiranje
4. Priprema programa aktivnosti

Pored osoblja REDAH-a koje je obradilio ove teme, gosti predavači su bile prof. dr Elma Temim sa Agromediteranskog Fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić iz Mostara, koja je održala prezentaciju o uređenju eksterijera i enterijera agroturističkih objekata, te dipl. oecc. Slavica Ašonja, koja je učesnicima približila osnove upravljanja finansijama.
Sljedeći, treći dan radionice će biti održan u Ravnom, u Lovačkom domu , u ponedjeljak 26.4.2021. godine od 9 do 15 sati.
REDAH uz podršku Regional Rural Development Standing Working Group (SWG RRD) organizuje Školu agroturizma/ruralnog turizma za korisnike na području Hercegovine. Namijenjena za trenutne davaoce usluga i za potencijalne davaoce (poljoprivredna gazdinstva, obrte itd.).
Škola je bazirana na 32 modula koji su razvijeni kroz projekt LANDS u sklopu ERASMUS+ programa. U projektu je ukupno učestvovalo 15 partnera (10 fakulteta, 4 razvojne agencije i 1 NGO) iz BiH, Srbije, Slovenije, Slovačke, Rumunije i Grčke.
Svrha obuke je poboljšanje i povećanje diversifikacija poljoprivredne proizvodnje i ruralne ekonomije korištenjem vlastitih resursa, resursa u okruženju i trendova u turizmu, te pružanje novih ili poboljšavanje postojećih usluga u sektoru agroturizma/ruralnog turizma.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.