NATJEČAJ za prijem u radni odnos uz obvezan probni rad

Na temelju članaka 23 i 27 Statuta Udruženja za ekonomski razvoj Hercegovine - REDAH, te u svrhu provedbe projekta Prilika Plus – Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti. (Obrazovanje odraslih i neformalno obrazovanje u BiH), koji provodi RARS u partnerstvu s REDAH-om, a financira Švicarska agencija za razvoj i suradnju SDC, REDAH raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos uz obvezan probni rad

 

1. Stariji PMCA (Participatory Market Chain Approach) facilitator 1 izvršitelj

Opis poslova:

Zaposleni je odgovoran za planiranje, organiziranje, provođenje i praćenje svih aktivnosti u okviru PMCA procesa, u skladu sa PMCA metodologijom sa kojom ce se morati detaljno upoznati, a što naročito podrazumijeva:

Facilitaciju  sastanka radnih grupa (uključujući tematske i radne grupe kao dio PMCA procesa) i odgovornost za ukupne rezultate jedne od tematskih grupa; Sudjelovanje ili koordinacija aktivnosti istraživanja i razvoja u skladu s utvrđenim potrebama PMCA procesa, i u dogovoru sa voditeljem projekta; Razmatranje PMCA progresa, rezultata, mogućnosti i potrebe za podrškom zajedno sa voditeljem projekta; Pomoć u  organizaciji obuke za primjenu PMCA metodologije; Pomoć u dokumentiranju projektnih aktivnosti i PMCA procesa; Predstavljanje PMCA tima na projektnim sastancima; Strukturiranje i implementaciju PMCA radionica kao i programa obuke; Predstavljanje rezultata PMCA procesa i sudionika na posebnim događajima; Razvoj strateških partnerstava s ostalim razvojnim organizacijama u slučaju potrebe; Identifikaciju dodatnih sredstva za podršku rezultatima projekta; Ostale poslove iz okvira rada udruženja po nalogu direktora udruženja.

 

Uvjeti:

Minimalno visoka stručna sprema; minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; aktivno poznavanje engleskog jezika (razgovor za posao će se voditi na engleskom jeziku); odlično poznavanje rada na računaru; iskustvo u radu na projektima; poželjno iskustvo u financijskom menadžmentu; sposobnost i poznavanje lobiranja, fundraisinga i izgradnje partnerskih odnosa; sposobnost rada u međunarodnom okruženju; dobre komunikacijske sposobnosti; spremnost na rad u timu, ali i samostalno obavljanje zadataka, kao i spremnost na putovanja i posjedovanje vozačke dozvole „B" kategorije, te korištenje vlastitog vozila uz naknadu troškova.

 

Potrebni dokumenti (Dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije):

- životopis (CV) na jednom od službenih jezika u BiH i na engleskom jeziku;

- dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi;

- uvjerenje o nekažnjavanju;

- dokaz o radnom iskustvu na navedenim poslovima;

- kopija vozačke dozvole.

Prijave dostaviti na sljedeću adresu poštom ili osobno:

REDAH

Bulevar narodne revolucije br. 17,

88000 Mostar

najkasnije 8 dana od dana objave  natječaja u dnevnim novinama, uz naznaku „Prijava na natječaj". U popratnom pismu, navesti i podatke o ranijim neposrednim nadređenim od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatima. Nepotpune i nepravodobne prijave se neće uzeti u razmatranje.

 

Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor biti će pozvani radi obavljanja razgovora

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.