Održan 6. sastanak regionalnog sektorskog odbora za proizvodnju sira

U okviru projekta Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine (CREDO Hercegovina projekt) koji implementira Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu, a financira Sida (Swedish International Development and Cooperation Agency), 24.10.2012. održan je 6  sastanak regionalnog sektorskog  odbora za proizvodnju sira. Sastanak je održan u prostorijama mljekare Puđa&Perković d.o.o. u Livnu.

Sastanci regionalnog sektorskog  odbora za proizvodnju sira su od izuzetno velikog značaja jer, prije svega, omogućavaju vlasnicima mljekara i sirana s područja Heregovine da razgovaraju o gorućim problemima sektora, te da zajednički pokušaju dati rješenja za iste. Na ovom sastanku se razgovaralo o planu aktivnosti za tekuću godinu projekta, otvorena je rasprava o organizaciji studijskog putovanja, odnosno o ciljevima koje je bitno postići studijskom posjetom koja će biti organizirana u okviru projekta.

Nakon održanog sastanka članovi sektorskog odbora su imali priliku obići kompletan pogon mljekare Puđa&Perković d.o.o. i vidjeti dobar primjer uređenja i rada ove mljekare koja poštuje standarde HACCP.

sir11


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.