Održan drugi sastanak odbora IKT sektora

 

U okviru projekta „Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina“, koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida, u utorak 15.11.2011.godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, održan je drugi sastanak odbora za IKT sektor.

Na ovom sastanku odbora izabrani su predsjednik i dopredsjednik. Točnije, članovi odbora su jednoglasno izabrali prof. Draženu Gašpar kao predsjednicu i g. Tomislava Marića kao dopredsjednika odbora IKT sektora.

Nadalje, na sastanku je lokalni ekspert članovima odbora predstavio alate za izradu GAP analize i analize lanca vrijednosti pomoću kojih će odbor izraziti probleme sektora. Pomoću izrađenih barometara i upitnika odbor i lokalni ekspert kreću u izradu ove dvije analize koje će pokazati probleme IKT sektora, kao jednog od najdinamičnijih sektora u Hercegovini, iz čega će proizići akcijski plan sa smjernicama za rješavanje pojedinih problema.

 

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.