Održan šesti sastanak sektora plastike

 

U okviru projekta „Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina“, koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida, u petak 28.09.2012.godine u prostorijama poduzeća Weltplast u Posušju održan je šesti sastanak odbora za sektor plastike.

Na ovom sastanku odbora predstavljen je akcioni plan sektora plastike u Hercegovini koji je izradio doc. Dr. Željko Stojkić, lokalni ekspert za plastiku, a koji detaljno pojašnjava aktivnosti koje će se provesti do kraja projekta.

 

Nadalje, na sastanku se razgovaralo o zakonu o upravljanju otpadom, kao i o pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i nedostacima istih, kako bi se omogućila nabavka sirovina iz recikliranog otpada i uspostave tržišta reciklažne plastike. REDAH je angažovao pravnog eksperta koji treba da kreira inicijativu prema federalnom ministarstvu okoliša i turizma na osnovu pozitivnih zakonskih propisa iz EU, kao i na osnovu realnih zahtjeva proizvođača iz ovog sektora.

Zaključeno je da pravni ekspert kreira nacrt inicijative i predstavi je na zajedničkom sastanku plastičara Hercegovine i plastičara iz Gračanice koji će se održati 05.10.2012. godine.

plastika 21

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.