Održan je prvi sastanak upravnog odbra projekta Putovi baštine na Trebižatu

 

U ponedjeljak u 12 sati u zgradi vlade Federacije Bosne i Hercegovine održan je  prvi sastanak upravnog odbra projekta Putovi baštine na Trebižatu, koji je odobren od strane Izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini u sklopu Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga  u okviru „EU potpore ekonomskom razvitku u Bosni i Hercegovini“. Na sastanku su nazočili članovi upravnog odbora projekta : direktor REDAH-a, načelnici općina Grude, Ljubuški i Čapljina, predsjednik Hercegovačkog STAP-a i Ministar turizma i zaštite okoliša Federacije BiH. Na sastanka je uz predstavlajnje cjelokupnog projekta  predstavljen i projektni plan i operacionalizacija poslova za prvih šest mjeseci projekta. Inače predviđeno trajanje projekta je 25 mjeseci.

 

Nositelj projekta  je Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu REDAH, a partneri u projektu su općine Grude, Ljubuški i Čapljina, te Udruženje za regionalni ruralni razvitak Hercegovački STAP, a suradnik na projektu je Federalno ministarstvo zaštite okoliša i turizma. Projekt je ukupne vrijednosti 362.225 €, od čega izaslanstvo EU financira 300.000 €.

Ovim projektom se želi razviti novi i cjelovit turistički proizvod kojim će se obogatiti turistička ponuda Hercegovine kao i cijele Bosne i Hercegovine.  Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskom razvitku Hercegovine kao turističke regije kroz integraciju kulturne, povijesne i prirodne baštine u turističku ponudu. Specifični ciljevi projekta su poboljšati sadržaj regionalne turističke ponude i povećati broj turista u Hercegovinu i povećati broj noćenja.

Provedbom ovog projekta očekuju se da lokalni dionici prepoznaju kulturno/povijesnu i prirodnu baštinu kao mogućnost za razvoj turizma, te da se razvije cjelovit turistički proizvod „Putovima baštine na Trebižatu: Srce Hercegovine“, koji će kao takav i tržišno pozicionirati. U isto vrijem članovi putova baštine na Trebižatu trebali bi biti u mogućnosti pružiti vrhunsku uslugu turistima i posjetiteljima koja je specifična za taj prostor.

Projektom će se razviti specifične tematske ture u trajanju od 1 pa do 5 dana, gdje će turisti i posjetitelji imati na raspolaganju zanimljiv i nadasve bogat sadržaj.

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.