Održan okrugli sto na temu: Inovacijski centar Mostar

Dana 13.12.2010. godine u organizaciji Nansen dijalog centra Mostar, regionalne razvojne agencije REDAH i Tehnološkog parka Mostar održan je okrugli sto na temu Inovacijski centar Mostar koji predstavlja mjesto tehnoloških i razvojnih projekata, poduzetništva i uspostavljanja suradnje između akademskih institucija i gospodarskih subjekata.

Na okruglom stolu je direktor REDAH-a, Ivan Jurilj predstavio sadašnje stanje gospodarstva u regiji, dok je Mladen Kostić prezentirao projekt IBC Mostar i prikazao je promotivni film, te prezentirao koncept i pregled do sada obavljenih aktivnosti.

Nakon toga se razvila diskusija i svi prisutni su dali punu podršku ovom projektu. Okruglom stolu su nazočili: Grad Mostar (gradonačelnik), Mašinski fakultet univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Gospodarska komora HNŽ/HNK, Obrtnička komora FBiH, Gospodarska komora FBiH, Udruga LINK Mostar, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Vlada HNŽ/HNK, FIPA i Zavod za zapošljavanje HNŽ/K.

okruglistol ibc 2

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO