Održan redovni sastanak predstavnika Mreže monitora svih 5 regionalnih razvojnih agencija Bosne i Hercegovine

 

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA, sa sjedištem u Sarajevu, 15.10.2010. godine održan je redovni sastanak predstavnika Mreže monitora svih 5 regionalnih razvojnih agencija Bosne i Hercegovine.

Mreža monitora prvobitno je uspostavljena s ciljem praćenja i nadzora u implementaciji svih projekata, iz predhodnih 5 javnih poziva Delegacije Evropske komisije u BiH, namijenjenih za podršku lokalnom i regionalnom ekonomskom razvoju, te je  jedan  od elemenata uspostavljenog sistema kontrole koji osigurava racionalno i efikasno trošenje novca iz fondova Evropske unije. Za potrebe 6. javnog poziva Delegacije Evropske komisije u BiH regionalne agencije nisu angažovane kao monitori jer su i same aplicirale za sredstva iz navedenog fonda, te su direktni korisnici sredstava ili partneri u implementaciji na nekim od odobrenih projekta.

Sastanak je organizovan s ciljem usaglašavanja detalja koje je neophodno  uraditi kako bi Mreža mogla kvalitetno nastupati s apliciranjem za angažmane u monitoringu projekata kod različitih donatora u Bosni i Hercegovini.

Naredni sastanak Mreže monitora i predstavnika Delegacije Evropske Komisije u BiH zakazan je za 29.10. 2010. godine u prostorijama EK u Sarajevu.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO