Održan sastanak Regionalnog odbora za turizam Hercegovine

Mostar, 09.2.2012 – Regionalni odbor  za turizam Hercegovine u sklopu CREDO projekta  održao je svoj prvi sastanak u 2013 godini u Centru za  ruralni  razvoj i poljoprivredu (CRRP), na Buni kod Mostara. Na sastanku je sudjelovalo 9 od 11 članova odbora.

Kao gosti na sastanku su  bili prisutni i predstavnici JICA .

Dnevni red sastanka sastojao se sljedećih točki:

aktivnosti na podizanju organizacijske razine turističkih djelatnika u  Hercegovini

izrada kriterija za razvojni fond

planiranje  studijske posjete

prezentacija novog projekta  Japanske agencije za međunarodnu suradnju

Na koordinacijskom sastanku u prosincu/decembru 2012, dogovoreno je da se pokrenu sve potrebne aktivnosti vezane za registraciju Klastera Hercegovine, tako da su na ovom sastanku dogovoreni konkretni koraci kako bi se uključilo sto više subjekata iz ovog sektora, te pokrenula priprema, osnivanje i registracija Klastera. Za osnivanje i početak funkcioniranja Klastera iskoristit će se dio sredstava iz Razvojnog fonda, prvenstveno za  angažman jednog djelatnika,  stvaranje vizualnog identiteta i izradu zajedničke promotivne brošure.

Studijska posjeta je planirana za kraj ožujka/marta 2013. Članovi odbora su se dogovorili da bi najučinkovitije  bilo organizirati posjetu regijama Slavonije u RH i Vojvodine u Srbiji. U tim regijama već postoje turistički klasteri, te bi bilo efikasno bliže se upoznati s njihovim radom i aktivnostima. Ujedno bi se ova studijska posjeta iskoristila i u promotivne svrhe, jer  veliki broj turista iz ovih regija putuje kroz Hercegovinu na putu ka hrvatskom i crnogorskom primorju.

Predstavnici  japanske agencije za međunarodnu suradnju JICA,  gospodin Kunihiro Shiraishi i gospođa  Jelena Lasić, ukratko su prezentirali projekt ''Međunarodni turistički koridori'', koji će se u naredne 3 godine provoditi na području Hercegovine.

turizam buna2

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.