Održan sastanak regionalnog sektorskog odbora za proizvodnju sira

U petak 23.03.2012. godine, na Agronomskom i prehrambeno - tehnološkom fakultetu u Mostaru,  održan je treći po redu sastanak regionalnog sektorskog odbora za proizvodnju sira.

Sastanak je bio prilika da se članovima odbora prezentiraju nacrti dvije analize iz sektora sira u regiji Hercegovina, a to su „Analiza lanca vrijednosti“ i „GAP analiza“. Ova dva dokumenta su prezentirana od strane lokalnog eksperta Svijetlane Sakić koja je proteklih mjeseci zajedno sa članovima odbora, proizvođačima i relevantnim čimbenicima iz sektora, radila na njihovoj pripremi. 

Jedan od zaključaka analize je da Hercegovina predstavlja izuzetno područje za razvoj sektora sira, jer posjeduje povoljne prirodne preduvjete, kao i tradiciju proizvodnje sira i mliječnih proizvoda. Međutim stanje u sektoru je dosta loše, po većini ispitivanih parametara, počevši od manjka sirovine, slabe politike subvencioniranja proizvodnje, nesređene zakonske regulative, pa sve do nekontroliranog uvoza sira i mliječnih proizvoda. I pored ovakvog stanja treba istaći da postoje mljekare i sirane koje imaju visokokvalitetne proizvode, ostvaruju rast proizvodnje, te osvajaju nova tržišta na lokalnom, ali i regionalnom nivou. Ne smijemo zaboraviti da Hercegovina ima nekoliko tradicionalnih sireva (Hercegovački sir iz mijeha, Livanjski sir i Sir škripavac) koji bi zbog svoje specifičnosti trebali imati posebno mjesto, jer predstavljaju baštinu ove zemlje i govore priču o našoj prošlosti. Međutim, kada su u pitanju tradicionalni sirevi situacija je posebno loša.

Prepreka je mnogo, ali uz određena poboljšanja i promjene sektor sira sasvim sigurno može biti jedan od glavnih pokretača razvoja na području Hercegovine.

Nakon prezentacije dokumenata otvorena je diskusija koja je polučila konkretne mjere intervencije. Predsjednik regionalnog sektorskog odbora za proizvodnju sira gospodin Marko Mihaljević je pozivajući se na analize istakao, da bi sektorski odbor trebao raditi na mijenjanju postojećeg stanja. Ovo osobito sa aspekta poboljšanja zakonskog okvira koji se tiče sektora sira, za sada kao neformalna organizacija sa idejom i željom da regionalni odbor dobije viši formalni nivo (federalni ili državni).

 

 

 

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.