Održan zajednički sastanak regionalnih odbora za sir i za turizam

Dana, 08.06.2012, u prostorijama Redah-ovog Centra za ruralni razvoj i poljoprivredu održan je zajednički sastanak regionalnog odbora za sektor proizvodnje sira i regionalnog odbora za sektor turizma Hercegovine.

Zajedničkom sastanku je prethodila prezentacija gospodina Eike Otta,GiZ-ovog eksperta za turizam i regionalni razvoj. Tema prezentacije je bila kooperacija u lancu dodane vrijednosti u turizmu, ali s fokusom na kooperaciju, proizvođača domaćih prehrambenih tradicionalnih proizvoda s predstavnicima  iz turističke djelatnosti. Po završetku prezentacije učesnici su uzeli aktivno učešće u  diskusiji na tu temu.

Drugi dio  sastanka se odnosio na moguće zajedničke aktivnosti ova dva sektora,prvenstvenu o povećanju  zastupljenosti domaćih mliječnih proizvoda u turističkim objektima.Zajednički komentar je bio da u svakom slučaju treba ići u tom pravcu i dogovoreno je da se to razradi na sektorskim odborima.

Nakon zajedničkog dijela sastanka,svaki odbor je nezavisno  nastavio sa radom na temu srednjoročnog plana rada,kao i analiza, komentiranje i davanje sugestija na  akcijski plan rada odbora za narednu projektnu godinu. Prijedlog oba plana je pripremljen u suradnji sa lokalnim sektorskim ekspertima,te je dogovoreno da se pismenim putem daju  dodatna objašnjenja,sugestije kako bi se plan usvojio.

sir i turizam
sir i turizam3


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.