Održana 3. SNV/DEI radionica u Neumu

U okviru implementacije projekta Lokalizacija Evropske Unije u utorak, 01.06.2010. godine, u Neumu je održan teoretski dio radionice 3 za predstavnike 6 općina iz Hercegovine.
Tema ove radionice su bili sistemi upravljanja kvalitetom i pružanje usluga prema EU standardima. Praktični dio radionice je planiran za 15.06.2010. godine, takođe u Neumu.
Ovo je nastavak realizacije serije od 8 modula radionica predviđenih u ovoj godini, u sklopu projekta kojeg implementira Holandska agencija za razvoj SNV u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije. REDAH je koordinator za implementaciju aktivnosti na području Hercegovine.

Glavni cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće lokalnih zajednica u tom procesu. Projektom će se izgraditi i ojačati kapaciteti općina za njihovo efikasnije sudjelovanje u procesu evropskih integracija.Trajanje cijelog projekta je 3 godine.
Općine koje su u okviru hercegovačkog klastera uključene u ovaj projekat su: Berkovići, Konjic, Grad Mostar, Neum, Široki Brijeg i Trebinje.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.