Održana 4. SNV/DEI radionica u Širokom Brijegu

U okviru implementacije projekta Lokalizacija Evropske Unije u utorak, 22.06.2010. godine, u Širokom Brijegu je održan teoretski dio 4. radionice za predstavnike 6 općina iz Hercegovine.
Tema radionice je politika ruralnog razvitka. Predavači na radionici, g-dja Ajša Bešlagić Adrović i g-din Samy Hermas, su prezentirali ciljeve ruralne politike EU i njen istorijski razvitak.

Osim toga predstavljena je i trenutna ruralna politika u BiH, LEADER metodologija, LAG-ovi i njihov značaj za ruralni razvitak. Praktični dio radionice će se održati 13.07.2010. godine u Širokom Brijegu.
Na ovaj način je nastavljena serija koja predviđa održavanje 8 modula radionica, u sklopu projekta kojeg implementira Holandska agencija za razvoj SNV u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije. REDAH je koordinator za implementaciju aktivnosti na području Hercegovine.
Glavni cilj projekta je ubrzanje procesa evropskih integracija u BiH kroz aktivnije učešće lokalnih zajednica u tom procesu. Projektom će se izgraditi i ojačati kapaciteti općina za njihovo efikasnije sudjelovanje u procesu evropskih integracija. Trajanje projekta je 3 godine.
Općine koje su uključene u projekat iz Hercegovine su: Berkovići, Konjic, Grad Mostar, Neum, Široki Brijeg i Trebinje.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.