Održana konferencija Prilika Plus

U petak 04.03.2011. godine u Sarajevu je održana konferencija povodom početka implementacije programa PrilikaPlus – Ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti. Program Prilika Plus financiran od strane Švicarske agencije za razvoj i suradnju (SDC) implementira konzorcij koji čine Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske (RARS) i Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH). Osnovna svrha programa je razvoj i uvođenje inovacija unutar sektora neformalnog obrazovanja s ciljem poboljšanja usklađenosti znanja i vještina radnika sa potrebama poduzeća.

Na konferenciji su postavljene osnovne smjernice za implementaciju programa za stručno usavršavanje radne snage koja će kvalitetno i dugoročno zadovoljavati potrebe poslodavaca. Svi učesnici su učestvovali u radu tri tematske grupe, s ciljem davanja komentara i prijedloga za poduzimanje neophodnih aktivnosti na poboljšanju funkcioniranja ovog lanca. Aktivnosti definirane na ovom skupu trebaju da doprinosu dugoročnoj održivosti privrede BiH kroz adekvatan razvoj ljudskih resursa, povećanja ukupne zaposlenosti i sposobnosti zapošljavanja kao i radi uspostavljanja trajne i efikasne komunikacije aktera ovog lanca.
Ambasador Švajcarske u BiH Andre Schaller ocijenio je da je nezaposlenost jedan od najvećih socijalno-ekonomskih problema sa kojima se suočava BiH, da je licima koja ne rade, kao i njihovim porodicama, ugrožena egzistencija, te da samo ekonomski razvoj zemlje stvara nova i zadržava postojeća radna mjesta.
Program menadžer "Prilike plus - ulaganjem u ljude do veće konkurentnosti" Nikola Dragović rekao je da se ovim programom žele iskoristiti svi potencijali sektora neformalnog obrazovanja odraslih, kako bi poslodavcima ponudili adekvatnu, energičnu i fleksibilnu radnu snagu spremnu za dalje usavršavanje.
Zamjenik direktora SDC u BiH Simon Geiger rekla je da će ovaj projekat podsticati, prevenstveno kod nezaposlenih, razvoj onih vještina koji se traže na tržištu rada, odnosno koje su potrebne poslodavcima.
Prema njenim riječima, nosioci projekta i lokalni akteri su ti koji će odlučivati o konkretnim ciljevima projekta, kao i o načinu njihove realizacije, zbog čega je odabrana participativna metodologija rada, kojom se želi uključiti što veći broj aktera u implementaciju projekta.

skills for jobs1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skills for jobs2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skills for jobs3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skills for jobs4

 

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.