Održana prezentacija „Analize lanca vrijednosti“ i „GAP analize za sektor proizvodnje sira u regiji Hercegovina

U utorak 03.04.2012. godine, na Agronomskom i prehrambeno - tehnološkom fakultetu u Mostaru,  održana je prezentacija „Analize lanca vrijednosti“ i „GAP analize“ za studente druge godine fakulteta prehrambene tehnologije koji slušaju modul pod nazivom „Sirovine animalnog podrijetla“. Prezentacija je organizirana u okviru projekta „CREDO Hercegovina“ kojega provodi Asocijacija za ekonomski razvitak – REDAH iz Mostara, a koji ima za cilj povećanje konkurentnosti i rasta malih i srednjih poduzeća u odabranim sektorima regije Hercegovina, pri čemu je na osnovu temeljne studije izabrano 5 ključnih (najdinamičnijih) sektora koji mogu doprinijeti kreiranju najmanje 50 radnih mjesta i podržavanju najmanje 150 postojećih radnih mjesta. 

Lokalni ekspert Svijetlana Sakić, koja je zajedno sa REDAH-om proteklih mjeseci radila na pripremi ovih dokumenta, je u svojoj prezentaciji poseban naglasak dala na Hercegovinu kao regiju sa velikim potencijalom za razvoj sektora sira, jer posjeduje povoljne prirodne preduvjete, kao i tradiciju proizvodnje sira i mliječnih proizvoda. Osobit naglasak je dat na njegovanje tradicijske proizvodnje sira čiji rezultat su danas poznati sirevi, 'Hercegovački sir iz mijeha', 'Livanjski sir' i 'Sir škripavac', koji bi zbog svoje specifičnosti trebali imati posebno mjesto, jer predstavljaju baštinu ove zemlje i govore priču o našoj prošlosti.

Studenti Agronomskog i prehrambeno - tehnološkog fakulteta su na ovaj način dobili saznanja o stvarnoj situaciji u kojoj se sektor sira trenutno nalazi na području Hercegovine, informacije o stanju na „terenu“, odnosno praktične detalje vezane za aktualne teme u proizvodnji sira i mliječnih proizvoda.

 


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.