Održana radionica u okviru projekta ACoRD

Projekt ACoRD - Savez za zajednički ruralni razvoj koji financira Evropska unija je od 22-25.10.2013. organizirao radionicu u REDAH-ovom Centru za ruralni razvoj i poljoprivredu. Projekt provodi ACED - Agencija za suradnju, edukaciju i razvoj kao vodeća organizacija, u suradnji sa domaćim partnerskim organizacijama REDAH, Nešto Više, LAG Una-Sana, i evropskim partnerom ELARD - Evropskim udruženjem LEADER za ruralni razvoj. Projekt je podržan i od strane švedske organizacije WE EFFECT.

Jedna od važnijih aktivnosti je set treninga/radionica kako bi se ojačali kapaciteti partnerskih organizacija u projektu. Tema ove druge radionice je bila „Kreiranje mreže ruralnog razvoja u BiH“ a treneri su bili Petri Rinne, ELARD European LEADER Association for Rural development i  Ines Jordan, ENRD European network for Rural Development.

Cilj radionice je bio napraviti nacrt dokumenta za kreiranje mreže za ruralni razvoj u BiH, a na osnovu analiza i iskustava drugih mreža za ruralni razvoj iz regije i Evrope. Radionica je ispunila svoj cilj i kao rezultat radionice je radni dokument u kojem su osnovne smjernice vezane za strukturu, članstvo, ulogu, mogućnosti financiranja, a o kojima će raspravljati sve buduće članice mreže. Prema projektnom planu u narednom razdoblju će se nastaviti rad na ovoj aktivnosti te će se sve zainteresirani strane naknadno obavijestiti o tome.

acord2


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© - Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. |
This site is registered on wpml.org as a development site.