Održani prvi sastanci sektorskih odbora u okviru projekta CREDO Hercegovina

U okviru projekta „Konkurentni regionalni ekonomski razvitak Hercegovine – CREDO Hercegovina“, koji provodi Regionalna razvojna agencija za Hercegovinu (REDAH), a financira Švedska agencija za međunarodnu suradnju i razvitak – Sida, u četvrtak 14. srpnja i  petak 15. srpnja održani su prvi inicijalni sastanci sektorskih odbora za preradu metala i proizvodnju sira.

Naime, u okviru ovog projekta izabrano je pet najdinamičnijih sektora u Hercegovini: metal, proizvodnja sira, plastika, turizam i informacijsko-komunikacijske tehnologije, na koje će se projekt fokusirati u sljedeće dvije godine. Za svaki od sektora formiran je sektorski odbor sastavljen od vlasnika ili menadžera malih i srednjih tvrtki iz tih sektora, s ciljem identifikacije problema, izazova u lancu vrijednosti svakog pojedinog sektora, te iznalaženja načina za njihovo rješavanje.

Zaključci ovih sastanaka, poslužit će za identifikaciju problema unutar sektora, koji će se uz potporu lokalnih stručnjaka artikulirati pomoću alata kao što su gap analiza i analiza lanca vrijednosti što će rezultirati izradom akcijskog plana sa smjernicama za rješavanje pojedinih problema.

 

Na sastancima u četvrtak i petak prezentirana je metodologija rada sektorskih odbora u iduće dvije godine, te se također razgovaralo o aktualnoj problematici i stanju u ovim sektorima. Naročito je u okviru sektorskog odbora za proizvodnju sira naglašena zabrinutost vezano za izvoz u prehrambenoj industriji s kojom će se poduzeća iz ovog sektora suočiti ulaskom Republike Hrvatske u EU. Naime, ukoliko se na nadležnim razinama vlasti ne poduzmu određeni koraci k uspostavi sustava kontrole sigurnosti prehrambenih proizvoda i njihove certifikacije koji će biti u skladu s normama i zahtjevima EU, bit će onemogućen izvoz tih proizvoda i u Hrvatsku, gdje se sada većina tih proizvoda izvozi.

Ovakvo stanje će, ukoliko se nešto ne promijeni, izazvati velike teškoće za postojeću proizvodnju te bi u konačnici moglo dovesti do otpuštanja radne snage u ovom sektoru. U tom je kontekstu zaključeno da je potrebno izvršiti dodatni pritisak na nadležne institucije kako bi se na vrijeme reagiralo i poduzele određene aktivnosti poradi bolje pripreme domaćih subjekata za osiguravanje uvjeta za nesmetanu proizvodnju i izvoz u EU.


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.