Održana obuka za kandidate za BFC SEE evaluatore

Dana 7.7.2023. godine u Mostaru održana je obuka za kandidate za BFC evaluatore prema novoj, IV ediciji BFC SEE standarda.

Obuka je obuhvatila teme:

- Provođenje procesa certifikacije prema novoj metodologiji BFC SEE

- Uloga i zadaci evaluatora

- Kriteriji certifikacije

- Smjernice i uputstva za ocjenu ispunjenosti kriterija/potkriterija.

BFC SEE Program certifikacije gradova i općina sa povoljnim poslovnim okruženjem u Jugoistočnoj Evropi, predstavlja jedinstveni program za poboljšanje i usklađivanje uslova za poslovanje, koji podstiče i omogućava povezivanje i saradnju između najuspješnijih gradova i općina, sa ciljem privlačenja novih investicija u region jugoistočne Evrope.

Program je baziran na principima dobre i efikasne uprave i namjenjen je prije svega lokalnim samoupravama koje zauzimaju proaktivan pristup u razvoju svojih investicionih potencijala.

Aktivnost je dio projekta Establishing business Friendly Environment Platform in WB6.

CORE Partnership - Partnerstvo za konkurentni region , zajednički je  projekat Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, NALED-a i ostalih partnera BFC SEE Mreže čiji je cilj da doprinese konkurentnosti, ekonomskom rastu i procesu evropskih integracija u regionu, za dobrobit svih građana i privrede.

Projekat će iskoristiti ove potencijale, a prije svega potrebu za bližom saradnjom između ekonomija Zapadnog Balkana, kao i primjere dobre prakse ostvarene unutar BFC SEE Mreže.

CORE Partnerstvo je regionalna mreža 8 ekonomija jugoistočne Evrope (Albanija, Federacija BiH, Republika Srpska (BIH), Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Hrvatska) nastala kao nadogradnja ideje i dugogodišnje dobre prakse BFC SEE mreže sa namjerom da se program ukrupni, strukturira i da se stvori organizacija koja će se baviti povećanjem konkurentnosti ekonomija Zapadnog Balkana, a time i omogućiti povećanje ekonomskog rasta i ubrzanje procesa evropskih integracija u regionu, za dobrobit svih građana i privrede .

Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE) program certifikacije nastavlja da se primjenjuje u okviru CORE Partnerstva. Ovaj dugogodišnji program (od 2012.) iza sebe ima nebrojeno mnogo aktivnosti, inicijativa i projekata i sveobuhvatnu  metodologiju i kriterijume za dodjelu BFC certifikata, usklađenu sa međunarodnim standardima.

1688974832019 1688974873683 scaled 1688974898169 scaled


Asocijacija za ekonomski
razvoj Redah
Bulevar narodne revolucije 15.
88000 Mostar
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 36 557-210
Fax: +387 36 557-211
web: www.redah.ba
®© REDAH- Asocijacija za ekonomski razvoj | Sva prava pridržana 2022. | Powered by ITO
This site is registered on wpml.org as a development site.